Петък, 25 Май 2018

Последни новини

Любов от Атина...

  Първа награда в национален конкурс за литература спечели землячката ни...

Ръководството на ПГПТ...

Нека уважаваме , пазим и обогатяваме нашето най голямо богатство...

Ограничават авантата в...

  ПАЗАРДЖИК. На сесията вчера заповед на кмета Тодор Попов за...

Динка Танчева: Носете...

Честит 24 май - Ден на българската просвета и култура...

24 май -...

  ПАЗАРДЖИК. Днес училищата в областта грейват в усмивките на своите...

Данчев е абсолютен...

  ТУРНУ СЕВЕРИН. Пазарджишкият атлет Ангел Данчев спечели купата за абсолютен...

Ангел Малинов: Нека...

Уважаеми учители и ученици, скъпи будители на българщината! Да ни е...

“Хебър” готов за...

  Стогодишнината на „Хебър 1918” вече чука на вратата. Както писахме...

«
»

 

Договор ще решава делото срещу кмета Рачев

Четвъртък, 12 Октомври 2017 17:01

Имало ли е или е нямало цистерни и оборот, ще нищят магистратите

СЕПТЕМВРИ-ПАЗАРДЖИК. През седмицата започна наказателното дело срещу кмета на Септември Марин Рачев по „брадясали” папки в Софийската градска прокуратура, за които навремето „Знаме” е писал. Както се и очакваше, делото бе отложено, а следващите заседания са насрочени за 23 октомври и 6 ноември. Папките са стари, но дали доказателствата в тях са „бронебойни”, ще стане ясно в съдебната зала. В темелите на обвинението има един договор, който му дава крила, а на кмета Рачев - оптимизъм, че ще бъде оправдан. На договора ще се спрем по-внимателно по-долу. Самото обвинение е за укриване на 115 106 лева данъчни приходи за периода 1 май 2005 - 30 септември 2006 г. от Рачев в качеството му на едноличен търговец. Според прокуратурата, схемата била да не се фактурират и осчетоводяват част от продажбите, тъй като при зареждането на бензиностанциите и газстанциите на Рачев доставката на горива била значително по-голяма, отколкото наличната вместимост и отразеното в счетоводните книги. Същевременно доставките били реални, показали проверките на доставчиците. От НАП пък искат почти 316 хиляди лева, от които 130 143 лева главница и 185 494 лева лихви. Разминаването между сумите на двете главници (на данъчните и на прокуратурата) идва от факта, че органът по приходите претендира и за предходен период. Тепърва ще бъдат изслушвани 21 свидетели, освен вещите лица по счетоводната и техническата експертиза.

Рачев влезе в полезрението на общественото внимание през 2010-а, когато бяха задържани тогавашният шеф на ТЗ БОП Георги Грозданов

и шефът на група в звеното за антимафия Виктор Кожухаров. През януари 2011-а излезе първият ревизионен акт на данъчните, обхващащ процесния период. Бизнесменът обжалва въпросния акт и той бе отменен от НАП по административен ред. Бирниците обаче разпоредиха втора ревизия, която приключи с акт през есента на 2011 г. Тогава бъдещият кмет на Септември представя договор за послужване. Данъчните му казват, че е закъснял. Рачев твърди, че не е могъл да представи по-рано документацията заради изземването й по наказателното производство срещу Грозданов и Кожухаров от СГП (двамата впоследствие бяха оправдани, макар производството срещу тях да бе възобновено преди три години - в крайна сметка те осъдиха прокуратурата, както писахме подробно през 2014-а).

Актът на НАП е от 11 ноември 2011 г.

и е потвърден с решение на директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” при Централното управление на НАП от края на януари 2012 г. В него са установени 154 812, 75 лева задължения по ЗДДС и съответните лихви в размер на 114 609,14 лева за периода 1 януари 2005 г. до 30 септември 2006 г. Облагането по аналог е обосновано като укрити приходи от продажби на горива, установени в резултат на извършена съпоставка между наличното количество гориво към 1 януари 2005 г. и 1 януари 2006 г. Предвид невъзможността горивото да бъде съхранявано, органите по приходите са приели, че е продадено към края на съответния период, а приходите от продажбите не са отчетени чрез уредите и фискалните устройства в съответните обекти. На това основание е определена данъчна основа за облагане по ЗДДС и е начислен ДДС в размер на 87 789.97 лв. за 2005 г. и в размер на 67 022.78 лв. за 2006 г. и съответните лихви. През юли 2014-а Върховният административен съд окончателно потвърждава втория ревизионен акт. След административните съдии в Пловдив и върховните приемат, че Рачев е придобил посочените в ревизионния акт количества газ пропан-бутан и бензин А 92 и А 95 от пет фирми. За безспорни са приети и констатациите на данъчните относно количеството на заприходеното гориво при придобиването му като стокова наличност. Съдът не е дал вяра на представения при повторната ревизия

договор за заем за послужване от 3 август 2004 г. сключен между ЕТ „Менсъл” и „Автотранс Септември 2002” АД,

според който на Рачев са предоставени резервоари в Септември и Варвара. Счел е, че не може да се докаже, че договорът е достоверен - защото е представен постфактум, а не е показан в хода на предходната ревизия, въпреки исканията на органите по приходите. Пред разследващите Марин Рачев твърди, че голяма част от документацията не е представена, защото е иззета при претърсванията и изземванията по производството срещу Георги Грозданов и Виктор Кожухаров (представя протокол за изземване от 15 юни 2010 г., който е преди образуването на първата ревизия с акта от 5 юли 2010 г.). За съда обаче е достатъчно, че в хода на тази ревизия с искане от юли 2010 г. от ревизираното лице са изискани документи и писмени обяснения относно наличните резервоари, а в отговора не е посочен обектът във Варвара и съществуващите в него резервоари. „По делото не са установени обстоятелства, за да се приеме, че представеният договор като частен диспозитивен документ е съставен на датата, посочена в него”, аргументира се съдът.

Счетоводителката на фирмите на Марин Рачев „Менсъл” и „Раян газ“

също потвърждава, че от юли 2004-а до август 2006-а година били използвани въпросните резервоари в Септември. Първоначално се ползвали в имота на „Автотранс Септември 2002“, а после и като придобити по договор от „Раян газ“ ЕООД. През 2006 г. „Раян газ“ закупило имота с цистерните и те били заприходени  в „Раян газ“ ЕООД. Три месеца по-късно „Раян газ“ придобило още един имот - във Варвара, и понеже в Септември започнало изграждането на търговски обект, част от цистерните отишли във Варвара, за да не пречат. По делото е представен и протокол за заприходяване на цистерните от 29 август 2006 г., както и нотариален акт за купуване на имота. Показанията на счетоводителката не са кредитирани, „защото не кореспондират с останалия доказателствен материал по делото”. Същото важи и за показанията на представителите на фирма „Автотранс Септември 2002”. А именно, че договорът е за безвъзмездно ползване с условие за закупуване на бензиностанция в строеж, намираща се на ул. „Възраждане” 83 в Септември. И че за продажбата на бензиностанцията има нотариално прехвърляне. Ревизиращите и магистратите били смутени,

че в договора за предоставяне на 17 броя резервоари за светли горива и 12 броя резервоари за газ не е посочен срок на изпълнение, нямало и доказателства за неговото прекратяване или продължаване срока на действие. А и от страна на "Автотранс Септември 2002" АД не били представени други доказателства, които са били изискани по реда на ДОПК - като документи, установяващи, че е собственик на цистерните, разрешителни за ползване и въвеждане в експлоатация и отчет за изваждането на цистерните от списъка на дълготрайните материални активи.

Игнорирана е и комплексната счетоводно-техническа експертиза,

доколкото техническите констатации и изводи за размера на дължимия косвен данък се основават на договора за заем за послужване, а огледът на място е правен през 2012-а - 6 години след въпросния период. Така съдът е приел, че съоръжения за съхранение на гориво, които са били предмет на оглед и изследване от вещо лице, били предоставени на Рачев едва през ноември 2006 г. Тук обаче изниква въпросът защо е допусната и назначена такава експертиза (тя е поискана от данъчните в хода на делото) и защо са дадени такива задачи на вещото лице. Да не говорим, че няма как експертът да се върне назад във времето и да направи оглед в „реално време”. А на тази експертиза се възлагаше ключова роля в административното производство. Сега пак има назначени експертизи. Освен от тях,

от достоверността на договора зависи до голяма степен изходът на наказателното дело

Кметът Рачев твърди, че договорът е реален (договорът е представен за първи път с писмо от юни 2011 г.) и за да не се съгласи на съкратено производство, значи е оптимист, че разполага с нужните за това доказателства за събирането на всички доставени горива и осчетоводяването им. Засега кметът и защитникът му, адвокат Кръстьо Кърпаров, са лаконични.

„Невинен съм. Чакам отдавна това дело да влезе в съда, казва Марин Рачев. Данъчните внесоха в съда ревизионния акт след няколко ревизии и след обжалвания на констатациите за едно и също нещо и когато вече законът не даваше право на директора на НАП да връща ревизията за ново разглеждане. При гледането на жалбата ми в Административния съд от мотивите на съдията стана ясно, че не може да се вземе категорично решение за това дали този данък се дължи и или не - поради неправилно поисканата в съдебния процес експертиза. За това бе потвърден актът на НАП. В този случай по закон прокуратурата е длъжна да образува наказателно производство и започна да се води разследване срещу неизвестен извършител. Но защо неизвестен, след като ревизионният акт касае мен. Настоявам делото да се гледа срещу известен извършител още след като встъпих в длъжност като кмет на общината. И съм благодарен, че това не стана в предизборно време, защото щеше да има спекулации” – казва Марин Рачев.

Тодор ГРОЗДЕВ

Времето

24.8°C

Пазарджик

Значителна Облачност
Влажност: 53%
Вятър: С-З / 11.1 kmh
Събота

15°C/26°C
Неделя

14°C/26°C
Понеделник

14°C/26°C
KWeather is powered by Kaleidoscoop

Експресни обяви