Неделя, 22 Септември 2019

Времето

giweather joomla module


Усложнена пожарна обстановка, заловен подпалвач

Вторник, 10 Септември 2019 14:44

Остава усложнена пожарната обстановка на територията на областта. Особено в разгара и след жътвената кампания са налице пожари вследствие техническа неизправност на техниката, човешка небрежност или почистване на растителните остатъци чрез изгаряне.

За периода 26 август до 9 септември на територията на областта са възникнали 3 пожара в горския фонд и 87 пожара в сухи треви, храсти и стьрнища.

През вчерашния ден на територията на Ветрен дол е установено лице, грубо нарушаващо противопожарните правила и норми. Съставен му е акт за предизвикан пожар в района на селския стадион, в резултат на нерегламентирано палене на сухи треви и отпадъци.

За да не се допускат пожари в полските територии, е необходимо да се спазват следните правила:

1. Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на запалени частици на големи разстояния и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи.

2. В дворовете палете огън само ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). След изгаряне огнището трябва да се изгаси или затрупа с дебел слой пръст.

3. Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.

4. Никога не оставяйте запален огън без наблюдение!

5. Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности.

6. Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност в горите и земеделските земи трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, гъбари, секачи, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.

7. Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд.

8. Не палете огън в гората, освен на специално обозначените и устроени за целта места. Преди да запалите огън се уверете, че има осигурени количества вода за загасяване на огъня при поява на вятър и при тръгване. Подгответе тупалки - от гума или от зелени клони, с които да действате в случай на възникване на пожар.

При пожар сигнализирайте незабавно нa тел.112.

(Зн)