Събота, 20 Юли 2019

Времето

giweather joomla module


Как децата да не се губят във виртуалния свят?

Четвъртък, 21 Март 2019 14:03

Това е само един от многото въпроси, по които млада фондация ще помага на родители

ПАЗАРДЖИК. Нешо Пелтеков разкри подробности за фондацията, която е създал с Бисерка Трайкова - секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и председателя на Съвета за младежка политика Александър Иванов.

-Фондацията се нарича „Седемте посоки на света”. Четирите ги знаем - изток, запад, север, юг, петата и шестата са нагоре и надолу, а седмата е навътре в себе си, в нашата дълбока, чиста и истинска същност. Най-малко се говори за последната. Затова с г-жа Трайкова, с Иванка Ежова и с психолог на световно ниво разработваме проект, който вече сме поканени да представим пред родители в няколко училища. Ще изнасяме лекции, първоначално ще обхванем първи - четвърти клас.

В наши дни пред родителите стоят нови предизвикателства. Децата трябва да се учат да поглеждат в себе си, да изграждат идентичност, да не се губят в съвременния свят, който преминава през филтри. Много от подрастващите например следят хора в Истаграм или във Фейсбук, без да си дават сметка, че тези хора се показват, когато вече са на върха, че не показват как са изкачили планината - как са полагали ежедневен труд, как са търпели много лишения. Сравнявайки се с това, което виждат в социалните мрежи, много деца си казват, че никога няма да бъдат толкова красиви, толкова успешни, толкова щастливи. Което довежда до сериозни психологически проблеми. Важно е да сме здрави не само физически, но духовно и ментално.

Другият проект на фондацията, за който Нешо Пелтеков разказа, има за цел да възроди интереса към четенето:

-Ще го реализираме с Петър Нгуен, който е преподавател по български език литература. Баща му не е българин, но той гори истински в българщината и българската литература. В момента работи с дванайсетокласници, които имат проблеми с матурите. Най-големият проблем, с който той и колегите му се сблъскват, е, че в днешно време децата не четат.

Затова идеята ни е да направим няколко произведения в модерен формат - клипче с музика, картинки и текст, четен от актьори. Да се представят в киносалони с кратък анализ и така да накараме младите деца да заобичат българската литература. Да ги завладее и да прочетат сами останалите произведения. Планираме да започнем със 7 творби (заради името на фондацията - „Седемте посоки на света”).

Мария ДЪБОВА