Събота, 24 Август 2019

Времето

giweather joomla module


Откриват още обновени междублоково и зелено пространства

Вторник, 23 Април 2019 17:02

ПАЗАРДЖИК. С официална церемония утре ще бъдат открити обновените зелено и междублоково пространства между ул. „Димитър Греков“, ул. „Струма“ и бул. „Стефан Стамболов“ (кв. 399а). Дейностите се реализираха в рамките на проект „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата” на град Пазарджик“.

„СТРОЙМОНТАЖ” ЕООД - Пазарджик е фирмата-изпълнител на строително-монтажните работи. Стойността им за този обект възлиза на 2 милиона 76 хиляди и 826,68 лв. без ДДС. Площта е общо 55 хиляди и 378 м2 и е изпълнено следното:

•        обновяване на парково пространство;

•        допълнително озеленяване с дървета, храсти и сезонни цветя;

•        изграждане на детски и спортни площадки, фитнес на открито, скейтборд рампа и тенис на маса на открито;

•        оформяне на паркоместа за живущите, вкл. за хора в неравностойно физическо положение;

•        изграждане на точкови улични оттоци, които заустват в съществуващата канализация;

•        подмяна на алейни и тротоарни настилки;

•        поставяне на пейки и съдове за отпадъци;

•        поставяне на антипаркингови елементи;

•        поставяне на пътна сигнализация;

•        поставяне на енергоспестяващо алейно осветление.

Проектът се финансира от оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по Договор №BG16RFOP001-1.013-0001-C02 и е на обща стойност 6 милиона 796 хиляди и 650.67 лв., от които 1 милион 19 хиляди и 497,60 лв. са национално съфинансиране, а 5 милиона 777 хиляди и 153,07 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

(Зн)