Събота, 24 Август 2019

Времето

giweather joomla module


Открит бе последният обект от проекта „Марица - Болницата”

Четвъртък, 25 Април 2019 11:19

Детска площадка, площадка с фитнес уреди и две игрища са сред новите придобивки

ПАЗАРДЖИК. С официална церемония тази седмица бяха открити обновените зелено и междублоково пространства между ул. „Димитър Греков“, ул. „Струма“ и бул. „Стефан Стамболов“ (кв. 399а). Това е последният обект от мащабния проект „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица - Болницата” на град Пазарджик“, по който се извършват всички дейности.

Живеещите в района вече се радват на детска площадка, спортна площадка с фитнес уреди и две игрища.

Обновени са парковите алеи, озеленяването и осветлението между блоковете

„СТРОЙМОНТАЖ” ЕООД - Пазарджик е фирмата-изпълнител на строително-монтажните работи на стойност 2 милиона 76 хиляди и 826,68 лв. без ДДС. Площта е общо 55 хиляди и 378 м2.

- За една година успяхме да приключим този така важен за града ни проект, с който поредният квартал придобива вида, който всички ние заслужаваме - подчерта кметът Тодор Попов, преди да бъде прерязана лентата. - Отново успяхме да се възползваме от възможностите, които ни дава кохезията и европейското финансиране.

Тук виждаме на практика как, когато физическата среда - жилищните сгради, санирани по националната програма, съвпадне с вертикалната визия и междублоковите пространства, се получава един добре завършен ансамбъл. Вярвам, че това ще повиши качеството на живот на хората от квартала.

Това е

наша последователна политика

и считам, че трябва да я продължим и през следващите години, за да изглеждат всички квартали в Пазарджик по този начин.

Тодор Попов благодари на фирмата-изпълнител, на жителите на квартала за търпението, докато е траел ремонтът и на всички, които са били съпричастни. Освен това, изрази надежда, че направеното ще се пази, като увери, че тези, които чистят и полагат усилия за заобикалящата ги среда, ще бъдат стимулирани, а правещите боклук и рушащите ги очакват глоби.

Проектът „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата” на град Пазарджик“ се финансира от оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по Договор №BG16RFOP001-1.013-0001-C02 и е на обща стойност 6 милиона 796 хиляди и 650.67 лв., от които 1 милион 19 хиляди и 497,60 лв. са национално съфинансиране, а 5 милиона 777 хиляди и 153,07 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Катя ФИЛИПОВА