Неделя, 22 Септември 2019

Времето

giweather joomla module


Патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания в цялата община

Вторник, 10 Септември 2019 14:46

Община Пазарджик спечели финансиране по Проект „Услуги в дома”, по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания. Той ще се реализира в рамките на 18 месеца и ще обхване жители на Пазарджик и 31 села от общината. Социалните и здравни услуги ще се предоставят 12 месеца. Общата стойност на проекта е 508 хиляди и 172 лева, броят на потребителите е 213 лица.

По проекта ще се предоставят почасови интегрирани здравно-социални услуги на възрастни и хора с увреждания или самотно живеещи без възможност за самообслужване. Ще бъдат назначени четирима социални работници, 11 медицински специалисти и 40 домашни помощници, които ще посещават обхванатите лица в домовете им.

Ще им се предоставя и психологическа подкрепа. Предвидени са около 2038 часа работа с двама психолози. За целта ще бъде закупен автомобил, с който мобилните екипи ще посещават потребителите в домовете им.

- Този проект е важен и благодаря за усилията на дирекция "Социални услуги" - коментира кметът Тодор Попов. - Знаете, че нашата палитра от социални услуги е една от най-богатите в България. Но тези хора го заслужават. Те са в тежко социално положение - най-вече изоставени, самотни и т.н. Освен услуги, свързани с тяхното изхранване, ще им се предоставя и медицинско обслужване, както и грижи за психичното им здраве.

(Зн)