Неделя, 22 Септември 2019

Времето

giweather joomla module


Училището за родители донесе международна награда на детска градина

Вторник, 10 Септември 2019 16:38
Кметът Тодор Попов поздравява Живка Спасова, директорката на детска градина "Валентина Терешкова" Кметът Тодор Попов поздравява Живка Спасова, директорката на детска градина "Валентина Терешкова"

За реализирането на инициативата на МКБППМН "Училище за родители" детска градина "Валентина Терешкова", представлявана от директорката Живка Спасова, спечели специалната награда в Шестия международен конкурс "Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците - 2019".

Темата на конкурса, организиран от Синдиката на българските учители, бе "Хуманистична образователна среда в образователните институции за формиране на нравствени и духовни качества у децата и учениците”.

Директорката Живка Спасова впечатли журито с представянето на добрата практика, която детската градина и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) реализират три поредни години.

За популяризирането на успешните общински педагогически практики г-жа Живка Спасова получи грамота, а учителският екип - цифров фотоапарат от кмета Тодор Попов.

- Родителите трябва да са съпричастни. Без това са немислими добрите резултати - каза той. - Ето защо и занапред ще продължим работата си в тази посока, включително при деца, които се занимават със спорт и други важни и полезни неща.

- Не съм очаквала тази награда - призна г-жа Спасова. - Тя не е само за детската градина, а за цялата ни съвместна работа с община Пазарджик. Благодарим за съдействието. Училище за родители ще се превърне в традиция.

(Зн)