Събота, 20 Юли 2019

Времето

giweather joomla module


Съдиите ни втори в България по бързина

Петък, 22 Март 2019 15:12
Съдия Елеонора Серафимова Съдия Елеонора Серафимова

ПАЗАРДЖИК. Окръжният съд в Пазарджик е на второ място в страната по бързина на разглеждане на делата за първото полугодие на 2018-а. В тримесечен срок са приключени 91% от казусите, стана ясно при представянето на годишния отчет-анализ на съда от административната ръководителка Елеонора Серафимова. Също 91 процента е била успеваемостта в бързото правораздаване през 2017-а, а магистратите ни са били шести в България, защото тогава този показател средно за страната е бил 94 процента. Червена точка за съдиите е и подобряването на бързината при въззивните дела, която стига завидните 95 процента (92 процента за 2017-а).

Тенденцията е да се увеличават и гражданските, и наказателните дела. През 2018-а общият брой на постъпилите и образувани дела е 2047 (с 20 по-малко от предходната година). С останалите висящи дела от 2017-а общият им брой за разглеждане е 2289. Свършените дела през отчетния период са 2018. Любопитни тенденции се открояват в цифрите. Трикратно са се увеличили делата срещу откази за вписване в Търговския регистър. Голям е скокът при първоинстанционните търговски дела заради 114-те иска на прокуратурата, внесени през миналата година в съда. Като тенденция се отбелязва и увеличаване на делата с постигнато споразумение с прокуратурата.

Същевременно натовареността продължава да е много голяма. Пазарджишкият окръжен съд се нарежда на шесто място в България, а пред него са Специализираният наказателен съд, Софийският градски съд и окръжните съдилища в Стара Загора, Благоевград и Пловдив.

„Основният проблем са кадрите и тяхното текучество на ниво „Районен съд”, което захранва горните съдилища, каза съдия Серафимова. Младшите съдии бързат да сменят местоработата си, затова в последните 10 години нямаме останали младши съдии, освен съдия Красимир Лесенски, който е от Пловдив и всеки ден пътува. С промените в Закона за съдебната власт обаче и въвеждането на задължителна 3-годишна уседналост, мисля, че ще има възможност за плануване на кадрите”, добави административната ръководителка. Тя даде висока оценка за работата на колегите си.

Най-скъпото дело е казусът с грабежа на златните накити в офиса на Спас Спасов до жп гарата. До момента то е струвало над 25 хиляди лева - платени основно за преводачески услуги.

(Зн)