Събота, 20 Юли 2019

Времето

giweather joomla module


Борбата с агресията в училищата доведе гости от 5 държави

Понеделник, 15 Април 2019 16:13

ВЕЛИНГРАД. Представители на Румъния, Турция, Гърция, Италия, Литва и на ИСУ ”В. Левски” в курорта работят по проект „Ефикасни методи за борба с агресията и насилието в училище” на програма „Еразъм +”. Те се срещнаха и разговаряха със заместник-кмета на общината Исмаил Моллов, както и с други експерти.

Най-много бяха въпросите, зададени към секретаря на велинградската Местна комисия за борба с противообществени прояви и малолетни и непълнолетни (МКБППМН) Елисавета Миланова. Те бяха свързани с дейността на комисията и превенцията на агресията сред младите хора.

(Зн)