Сряда, 21 Август 2019

Времето

giweather joomla module


Общините Септември, Ракитово и Панагюрище с най-прозрачни страници по ЗДОИ

Петък, 19 Април 2019 16:05

Днес в пресклуба на БТА в София програма „Достъп до информация” (ПДИ) огласи резултатите от проучване чрез оценяване на интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт, включително в Пазарджишка област.

Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

Изследването е проведено в периода 22 февруари – 12 април 2019г. ПДИ прегледа и оцени интернет страниците на 564 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт. В рамките на проучването бяха подадени 564 електронни заявления с искане за предоставяне на отчета по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за 2018г. Задължение за изготвянето и публикуването на отчета, който трябва да включва данни за постъпилите заявления за достъп до информация, за направените откази и причините за това, институциите имат от приемането на ЗДОИ през 2000 г., а за публикуването му в интернет – след измененията на закона от 2008 г. (чл. 15а).

Ето и каква е ситуацията за Пазарджишка област в рейтинга на активната прозрачност на институциите’2019?

На най-предно място от всички изследвани 265 общини – 45-то, е община Ракитово, която го дели с община Брезник със 73.0 т. Следва община Панагюрище (72.0 т.), която дели 50-о място с община Тутракан. На 59-о място е община Септември (69.5 т.), община Пещера е на 61-о място (69.0), а община Велинград – на 63-о (68.5 т.). Община Брацигово си поделя 74-о място с община Мизия (66.6), а община Сърница дели 86-о място с колегите от Хасково (64.5). Община Пазарджик е на 104-о място (61.4), община Стрелча е на 111-о място (60.2), а община Лесичово е стъпила на 124-о място заедно с общините Айтос, Ардино, Кула, Лясковец, Чупрене и Своге (57.8). Община Батак е на 140-о място (55.0), а община Белово е на 195-о място (37.0).

Резултатите за изпълнение на задълженията на общините, обхващащи публикуването на бюджети, финансови отчети, датата на публичното обсъждане на проектите за бюджети и финансови отчети, информация за обществените поръчки в секция „Профил на купувача“ и декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се визуализират в Картата на финансовата и бюджетна прозрачност на общинските администрации.

В рейтинга по общини прави впечатление прогресът на повечето органи на местно самоуправление. През 2019 ПДИ надгради модул „Проучвания“ във  вътрешната информационна система с подобрени функционалности. Новата система генерира отделно Рейтинг на активната прозрачност на общините: https://data.aip-bg.org/surveys/BAV422/rankings-municipalities. Така сравнителният рейтинг на институциите индикира позициите нагоре или надолу в Рейтинга, спрямо резултатите на всяка институция: https://data.aip-bg.org/surveys/BAV422/comparative-rankings.

В общия рейтинг от 292 институции община Септември е на най-предното 55-о място (55.0), община Ракитово е на 57-о място (60.0 т.), следвана от община Пещера (59.0) на 61-о място  и общините Панагюрище и Сърница на 64-о място (58.5). На 68-о място е РИОСВ-Пазарджик (58.0), а на 72-о място е община Брацигово (57.6), а община Велинград е 84-а с 55.5 точки. По-нататък в класацията на 109-о и 110-о места са община Пазарджик (52.4) и РЗИ-Пазарджик (52.3). ОД „Земеделие”-Пазарджик е на 142-о място (48.3), ОД МВР-Пазарджик е на 203-о място (40.8 т.), на 207-о място е РДГ-Пазарджик (40.3). Областна администрация-Пазарджик е на 224-о място (37.8), РУО МОН е на 234-о място (36.0, а община Белово е на 251-о място, което дели с община Радомир с 32.5 т.

През 2019 ПДИ надгради модул „Проучвания“ във  ВИС, което позволява още по-ефективна актуализация и асоцииране на индикаторите спрямо задълженията на различите видове административни структури, подобрена функционалност при генерирането на рейтингите на активнта прозрачност и сравенителния рейтинг спрямо резултатите от предходните две години. Системата дава възможност за генериране на справки по всеки един от индикаторите, по всички институции, по области, по вид институция и др.

ПДИ публикува всички отговори по заявленията, подадени по електронен път до 564 институции, както и получената информация - отчета за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2018 или посочването на електронния адрес в страницата на институцията, където те са публикувани.

Системата позволява да се проследи и статистиката на предоставяне на информация по електронните заявления за достъп до информация: https://data.aip-bg.org/surveys/BAV422/stats

Нивото на прозрачност през 2019 бе оценявано с точки по 119 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет, 133 индикатора за общините, и 96 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт.

На 2 април 2019г. ПДИ изпрати предварително резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите коментари.

Каква бе картината за 2018-а? Тогава община Велинград бе с най-прозрачен и достъпен сайт от органите на местно самоуправление в Пазарджишка област, а община Белово отново бе на другия полюс. РИОСВ-Пазарджик продължаваше да е отличник в това отношение, а РУО МОН трябваше да надгражда най-много.

Проучването се осъществява в рамките на проекта Консултативен център за прозрачност, финансиран от Фондация “Америка за България”.