Събота, 24 Август 2019

Времето

giweather joomla module


Бедственото положение в община Стрелча е до 17 юни

Понеделник, 10 Юни 2019 17:07

Обявеното днес бедствено положение в община Стрелча е до 9 часа на 17 юни.

От заповедта на кмета Стойно Чачов става ясно, че е въведен в изпълнение Общинският план за защита при бедствия на община Стрелча. Това се налага от усложнената метеорологична обстановка, довела до сериозно компрометиране на вододайната зона на гр. Стрелча и необходимостта от предприемане на спешни и неотложни аварийно-възстановителни дейности за предотвратяване на последствията, водещи до увреждане на здравето на хората и значителни щети на имуществото.

Лицензирана фирма пък трябва да изготви проект за възстановяване на ВиК съоръженията, осигуряващи питейно-битовите нужди на населението на Стрелча. Междувременно ще бъдат осигурени водоноски с вода за нуждите на жителите на града. За начало на бедственото положение е посочено 9:00 часа днес, а срокът му на действие е до 9:00 часа на 17 юни.

Заповедта на кмета Стойно Чачов и обявяването на бедственото положение от Общинския щаб се аргументират с няколко причини:

- Неколкократно заливане на водовземните съоръжения в реката и затлачването им с тиня, пясък, чакъл, камъни и дървета;

- Многократно преустановяване на водоподаването към помпената станция за повърхностни води (ПСПВ) на града.

- Изчерпване на запасите от вода в резервоарите на града и замърсяването им с тиня;

- Компрометиране на участъци от довеждащия водопровод - разрушени подпорни стени и оголени тръби.

Възложени са спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи по почистване на всички засегнати съоръжения, отпушване на затлачените тръби и временно укрепване на оголените по довеждащия водопровод тръби.

 (Зн)