Събота, 24 Август 2019

Времето

giweather joomla module


Музеят спечели финансиране за четири проекта

Вторник, 11 Юни 2019 14:34

Парите са за къщата музей „Станислав Доспевски”, Гергьовден в Бъта и Варвара и Селищна могила Юнаците

ПАЗАРДЖИК. От началото на 2019-а Регионалният исторически музей кандидатства с три проекта за предоставяне на финансова подкрепа чрез конкурсен принцип от бюджета на Министерството на културата и с един проект - от бюджета на Национален фонд Култура.

Одобрени са и ще бъдат финансирани и четирите подадени проекта. Проектът „Консервация, реставрация и реконструкция на компрометирани дървени носещи елементи на къща музей „Константин Величков“, ограда и обслужваща сграда” ще бъде финансиран от Министерството на културата с 55 хиляди и 585 лева.

Националният фонд „Култура” ще отпусне 6327 лева за осъществяване на проекта „Голям празник Великден, по-голям - Гергьовден...“. С тези средства ще бъде направено изследване на празника Гергьовден в селата Бъта и Варвара.

Проектът „Изложба „Селищна могила Юнаците - 80 години от началото на археологическите проучвания“ ще получи исканите 10 хиляди и 719 лева.

Министерството на културата дава и целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация за Селищна могила „Юнаците“ в размер на 29 хиляди лева.

Общият финансов ресурс, който Регионалният исторически музей в Пазарджик ще получи за реализирането на тези проекти, е в размер на 101 хиляди и 631 лева.

- Това е успех за музея. Всички тези обекти са важни. Малко хора например знаят, че там се намира най-старото селище, открито в Европа. За съжаление, все още не успяваме да се възползваме от този удивителен факт и като държава, и като община. Затова трябва да работим в тази посока.

Софи ПЕТРОВА