Събота, 24 Август 2019

Времето

giweather joomla module


РЗИ Пазарджик следи за състоянието на питейната вода в Стрелча

Сряда, 12 Юни 2019 16:40

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) - Пазарджик издаде предписание на кмета на общината Стойно Чачов и управителя на „ВиК-С“ Стрелча Филип Фингаров за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Поводът е обявеното бедствено положение за периода 10.06-17.06.2019, вследствие на усложнена метеорологична обстановка, довела до сериозно компрометиране на вододайната зона на града и необходимост от предприемане на спешни действия за предотвратяване на последствия, застрашаващи здравето на хората.

Спешните мерки включват: доставка на достатъчно количество питейна вода за населението на град Стрелча, с качества съгласно изискванията на Наредба № 9 /2001 г. на Министерство на здравеопазването /Дв, бр. 30/2001 г./, за качеството на водата за питейно-битови цели, с цел недопускане възникване на епидемичен риск за населението; механично почистване и дезинфекция на съдовете за вода при режимно водоснабдяване; ежедневна информация до РЗИ - Пазарджик за извършени неотложни аварийно-възстановителни дейности; периодично информиране на населението чрез писмени обяви и регионални медии; периодичен анализ на водата, доставяна чрез водоноски и предоставянето им на РЗИ.

На 11.06.2019 г. екип от служители на отдел „Държавен здравен контрол“ извърши проверка на обекти с обществено предназначение в града. При проверката се установи, че населението на град Стрелча използва за питейни нужди вода от съществуващи чешми, захранени с вода от наличните минерални водоизточници. Осигурени са водоноски с вода за битови нужди. В детските и учебните заведения е доставена бутилирана изворна вода в достатъчни количества. След извършване на дезинфекция на водопроводната мрежа на град Стрелча,  преди възстановяване на нормалното водоподаване, РЗИ Пазарджик и ВиК-дружеството ще извършат пробонабиране на питейна вода с цел извършване на анализи по химични и микробиологични показатели. След получаване на стандартни резултати, подаването на питейна вода към града ще бъде възстановено.

(Зн)