Сряда, 21 Август 2019

Времето

giweather joomla module


Какво декларираха кметовете от Пазарджишка област?

Петък, 19 Юли 2019 17:26

Ето какво декларираха представителите на местната власт

Какво показват тазгодишните имуществени декларации на представителите на местната власт в Пазарджишка област до Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество?

Областният управител Стефан Мирев е декларирал единствено микробус „Форд Транзит” за 6700 лева в съсобственост със съпругата си, а данъчната основа от трудови доходи за 2018-а е 25 485 лева, докато на съпругата му е 22 237 лева.

Кметът на Пазарджик Тодор Попов епосочил като съсобственост със съпругата си Силвия по една втора идеални части от 169 кв. м  в Пазарджик на стойност 40 957 лева, два парцела в Паталеница, придобити през 2012-а за 1526 лв. и 1826 лв., както и две къщи, закупени през 2014-а в Паталеница съответно за 112 500 лв. и 18 500 лв.

Кметът е посочил и 275 000 лева парично взимане под формата на заем, титуляр на което е Силвия Попова. Тя обслужва 7 кредита съответно за 8857 лева, 16 666 лева, 12 601 евро, 19 909 лева, 3194 лева, 13 060 лева и 10 883 лева, а кметът Попов – един кредит в размер на 10 035 лева.

Силвия Попова държи стопроцентов дялов капитал (от по 5000 лева) в пазарджишкото дружество „Си Гранд” и варненските „Тумороу” и „Тогедър Академи”, половината акции в „Трежър”-Варна, а в други 4 дружества има участие между 1 и 5 процента, но в някои от тях дяловият капитал е петцифрен. Попова е прехвърлила и 1,3 процента акции в „Исторически парк” АД-Варна, за което е получила 447 700 лева. Освен тази сума, като данъчна основа за получени доходи тя декларира други 121 520 лева. Кметът Попов пък е се е разписал за 27 700 лева поучени доходи през 2018-а

Кметът на Батак Петър Паунов е декларирал два банкови влога. Единият – в размер на 14 005 лева, е на негово име, а другият (17 350 лева) е на името на съпругата му Васка Паунова. Парите и за двата са от заплати. Годишната му данъчна основа възлиза на 20 520 лева, а тази на жена му – на 23 290 лева. Тя има и 601 лева от друга стопанска дейност.

Кметът на Брацигово Петко Петков е вписал депозит от 13 500 лева, които е спестил от заплати. Годишната данъчна основа от неговите трудови доходи е  22 145 лева.

Годишната данъчна основа от трудовите доходи на кмета на Велинград Костадин Коев е 25 907 лева.

В раздела „Вземания над 10000 лева” кметът на Лесичово Серьожа Лазаров е упоменал предоставен заем в размер на 58 000 лева. Годишната данъчна основа от доходите му възлиза на 18 302 лева.

Като налични парични средства кметът на Панагюрище Никола Белишки е декларирал свои 20 000 лева и 5000 евро от заплати, както и 10 000 лева на съпругата си Соня Гърчева-Белишка, също от заплати. Нейните банкови влогове са два – 7500 лева и 48 500 евро, като средствата и за двата са от заплати и дарения. Той пък има ипотечен кредит за 54 176 евро, а годишната данъчна основа от трудовите му доходи е точно 38 750 лева. Посочил е също така гараж, купен през 2018-а. На съпругата му са вписани и 13 360 лева доходи от земеделска дейност.

Като налични парични средства кметът на Пещера Николай Зайчев е посочил 45 000 лева от наследяване и 8000 лева от заплата. Депозитите му са 18 000 лева и 6300 евро. Годишната данъчна основа от трудовите му доходи е 19 917 лева. Вписани са и 12 600 лева като годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ, както и 9363 лева възстановени разходи за пътуване до Брюксел.

Кметът на Ракитово Костадин Холянов и съпругата му Цветанка Холянова са прехвърляли парцели в Батак през предходната година. Неговата годишна данъчна основа от трудови доходи е 23 053 лева, а нейните доходи като едноличен търговец възлизат на 117 936 лева.

Кметът на Септември Марин Рачев е вписал апартамент в Пазарджик, който двамата със съпругата му Васка Рачева са купили със заеми през 2007-а. Както и част от къща в Септември, на която той е придобил безвъзмездно правото на ползване през 2017-а. Посочен е и друг апартамент в Пазарджик. Двамата са придобили безвъзмездно право да го ползват през същата 2017-а.

Семейството е декларирало също така лек автомобил „Мерцедес” и джип „Мерцедес”. Неговите налични парични средства достигат 21 000 лева, а нейните – 18 000 лева. Имат и заеми от местни лица: той – 40 000 лева, 54 000 лева и 135 000 лева, а тя – 40 000 лева. Той е теглил 10 000 евро кредит от банка, а тя има 100 000 лева заем към физическо лице.

Годишната данъчна основа от трудовите доходи на Марин Рачев е 17 897 лева, а на съпругата му – 11 342 лева. Като данни за свързани лица кметът на Септември  е посочил управляващите "Промат строй" ЕООД, гр. Септември, с област на дейност „Добив, обработка и преработка на инертни материали”.

Годишната данъчна основа от трудовите доходи на кмета на Стрелча Стойно Чачов е 17 113 лева, а на съпругата му – 10 429 лева. За нея са декларирани  и 101 лева - доходи от друга стопанска дейност.

Кметът на Сърница Неби Бозов е декларирал 2 декара ливада в Сърница, придобита безвъзмездно чрез делба през 2018-а от съпругата му Джемиле Бозова. Годишната данъчна основа от трудовите му доходи възлиза на 18 495 лева.

Кметът на Белово не е декларирал нищо, а в нашата област няма кмет, който да не е подал в срок декларацията.

(Зн)