Неделя, 05 Април 2020

Времето

giweather joomla module

Нов консултативен кабинет отвори врати в ДГ „Здравец” в Пазарджик

Петък, 13 Декември 2019 13:09

В началото на учебната 2019/ 2020 година отвори врати консултативен кабинет за деца и родители на територията на детска градина „Здравец“, гр. Пазарджик.

Кабинетът е по проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ЕСУОП  и е изграден със средства  по проекта и от родителите на децата в  детската  градина .

Основната му  функция  е да  предоставя  различни по вид подкрепящи услуги, консултации на деца, родители и учители, като основен фокус е физическото и психическото благополучие на децата.

 

 

Кабинетът разполага с богата литература за  родители и учители.

Създадена е и се поддържа игротека с 3 фонда: обикновени и специализирани играчки, детски филмчета и аудиозаписи; музикални и  интерактивни игри и играчки, и др.

В него работят в добро сътрудничество педагогически съветник и клиничен психолог, част от големия екип на детската градина. Ползва се и от  ресурсен учител, логопед и психолог от РЦ ПППО-Пазарджик.

Особен интерес предизвикват дискусиите на различни теми: „Типични реакции на детето у дома и в ДГ до приключване процеса на адаптиране“; „Действия  без приказки - съвети за възпитанието на детето”; „Класиките за справяне с обичайни прояви на неприятно поведение- хленчене, цупене, тръшкане, плач“ и др. Подготвя се тренинг с родители  на тема: „ Влиянието на емоциите за развитието на децата ни“ .

 

 

Следва запознаване родителите със състава  на консултативния кабинет, регулярни посещения, срещи с педагогическия съветник и психолога.

„Вярваме, че такъв кабинет е полезен и необходим за подпомагане ранното детско развитие, както и за успешното сътрудничество между семейство и детска градина, каза г-жа Веска Ненчева, директор на ДГ "Здравец.