Четвъртък, 23 Януари 2020

Времето

giweather joomla moduleНебивал интерес към проекта на Бюджет 2014

Неделя, 01 Декември 2013 18:37

Общината разчита на разговорите с правителството за преотстъпване на част от данъците, събирани от държавната хазна

ПАЗАРДЖИК. Небивал интерес към общественото обсъждане на проекта за Бюджет 2014 на общината проявиха общинските съветници. В залата на Архитектурния съвет в петък дойдоха осем бащици, а най-активни в задаването на въпроси традиционно бяха Евтим Янев и Йордан Димитров. 

"Общата рамка на проекта за Бюджет 2014 на общината е 56 501 005 лева, поясни зам.-кметът Петър Петров. За държавни дейности са предвидени 33 158 917 лева, за дофинансиране на държавни дейности - 1 100 000 лева, а за местни дейности - 22 242 088 лева. Собствените приходи са в размер на 23 милиона 155 хиляди лева, от тях данъчните са 5 милиона 260 хиляди лева и неданъчните - 17 милиона 895 хиляди лева. Заключението е, че
бюджетът е в същата рамка като през 2013-а година
Няма увеличение в дължимите плащания от граждани и фирми."
Главният финансист на общината Георги Гайдаров посочи, че за първи път общинската администрация прави проектобюджет и го предлага за публично обсъждане, без да е получила писмо от Министерството на финансите, в което максимално детайлно да е обяснено как трябва да изглежда този бюджет.
"На 12 и 13 декември ще се проведе обучението на финансистите на общините от цяла Южна България и тогава ще получим тези детайлни указания, според които
ще направим по-прецизен бюджет преди внасянето му в Общинския съвет",
посочи Георги Гайдаров.
Новост в проекта на Бюджета е изискването към него да бъде представен разчет за средствата от ЕС - в приложение са описани всички проекти, които ще бъдат изпълнявани или по които се очаква възстановяване на средства през 2014-а година.
"Опитали сме се да прогнозираме към 31 декември каква ще бъде наличната сума в нашата сметка по всеки от проектите, коментира секретарят на общината Румен Кожухаров. Какви ще са плащанията през следващата година, както и какви ще са сумите, които вече са поискани или ще бъдат поискани."
"Какво е състоянието на револвиращия кредит, изтеглен миналата година,
и какво мостово финансиране е направено с него", попита общинският съветник Евтим Янев.
"През 2013-а бяхме изключително прецизни в плащането на кредита, към момента усвояването е около 4 милиона и 800 хиляди лева", отговори главният финансист.
Евтим Янев попита още колко са задълженията към доставчици и изпълнители на услуги, които по план е трябвало да бъдат възстановени досега.
"Има фирми, към които общината има задължения от пет години,
посочи Евтим Янев. Ще има ли списък на плащанията със суми и срокове?", попита съветникът.
Главният финансист на общината отвърна, че тази информация ще бъде предоставена при отчета на бюджета за тази година.
Общинският съветник Тодор Георгиев попита в проектобюджета относно събираемостта от такса смет в размер на 6 милиона и 641 хиляди лева отчетено ли е намалението на постъпленията, което ще настъпи вследствие на освобождаването от такса смет на имоти, които не се ползват от гражданите.
"До 31 декември е срокът, в който гражданите, неползващи имотите си, трябва да подадат декларация в общината,
посочи Георгиев. А наредбата, регламентираща това, ще приемем на сесия на 19 декември".
"Нямам как да прогнозираме, защото не знаем колко жилища са неизползваеми и не са основни", отвърна Румен Кожухаров.
Въпросът на Евтим Янев дали общината събира по-голяма сума от такса смет след увеличението на таксата за фирмите, отговорът беше положителен.
Докато преди година постъпленията са били около 5 милиона, тази са 5,5 милиона лева,
т.е ръстът е от половин милион лева.
"Сигурен съм, че много фирми не са платили такса смет, защото увеличението е голямо, за някои то е 11 пъти, посочи Евтим Янев. А след като събирате по-голяма сума, за какво ще я използвате?"
Секретарят на общината посочи, че се събира по-голяма сума от такса смет, но все още не е ясно дали парите са повече, отколкото се разходват за тази дейност.
"Това ще стане ясно, когато изготвим отчета на бюджета", поясни Румен Кожухаров.
"От 2015-а ще се променят принципите на събиране на таксата за битови отпадъци - тя ще е на количество, т.е. който цапа - плаща", заяви зам.-кметът Петър Петров.
Йордан Димитров изрази учудване, че за 2014-а не е предвиден ремонт на нито една улица в Пазарджик. Според него поне две се нуждаят от ремонт - "Кочо Честименски" и "Георги Бенковски".
От общинската администрация поясниха, че първата улица е част от водния цикъл, а за другата е предвиден текущ ремонт, както и за други улици в града.
Съветничката Маргарита Иванова се поинтересува дали общината ще продължава да подпомага творческите сдружения в организирането на изложби, пленери, отпечатване на книги. Получи утвърдителен отговор, но с уговорката, че организациите не бива да разчитат основно на общината.
"Каква е сумата от продадените активи на общината за последните 6 години
и направените капиталови разходи, попита Евтим Янев. Учудващо би било, ако сме продали имоти за по-голяма сума, а сме построили за по-малка. Ако продажбите са основният източник на приходи, то имуществото в един момент ще свърши".
"Дори и да се получи това, нито е нелогично, нито е странно, подчерта Румен Кожухаров. Лесно можем да кажем, колко са сумите от продажби, но как да сметнем текущото поддържане на системата. Общината субсидира детски градини, култура, спорт, образование, извършва текущи ремонти".
"Колосални суми се харчат за поддръжка на паркове и градини, пътна инфраструктура и осветление, вметна зам.-кметът Петър Петров. А относно източника на приходи - и в момента текат разговори на Националното сдружение на общините с правителството за преотстъпване на общините на част от някои данъци."

Бисерка ТРАЙКОВА