Сряда, 29 Януари 2020

Времето

giweather joomla module

Само МБАЛ-Пазарджик и МБАЛ-Монтана са на печалба

Понеделник, 18 Ноември 2019 15:51

Общият финансов резултат на областните болници с над 50% държавно участие в капитала към 30 септември 2019 г. е минус 146 763 000 лв. Общо задълженията им възлизат на 172 385 000 лв., като в сравнение с 2018 г. са намалели с 10 000 000 лв. Просрочените задължения от 68 957 000 лв. са паднали на 60 034 000 лв.

Това става ясно от отговора на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос на депутатката от БСП Анна Славова за финансовото състояние на държавните и общинските болници от 2012 г., цитиран в zdrave.net. Информацията за общинските здравни заведения е за периода от началото на тази година до 30 септември 2019 г. 

Добрата новина за Пазарджик е, че областната ни болница отчита с 395 000 лв. печалба. Има само още едно такова здравно заведени в страната и това е МБАЛ "Д-р Ст. Илиев" АД, Монтана (с 452 000 лв. печалба). МБАЛ Пазарджик излиза на печалба за първи път през 2018 г. с 43 000 лв..

Започнало е разработването и въвеждането на стандарти за финансово управление на болниците. Тези за държавните лечебници са въведени през май 2018 г. Допълнителна мярка за подобряваме на финансовото управление, която Министерството на здравеопазването е предприело, е промяна на условията по договорите за възлагане на управлението на държавните болници, чрез въвеждане на единни критерии за определяне на възнагражденията на изпълнителните им директори на шестмесечен период. Въз основа на регулярния мониторинг, който министерството осъществява, се налагат санкции или поощрения на изпълнителните директори в зависимост от отчетените резултати по ключови финансови показатели.

(Зн)