Вторник, 28 Януари 2020

Времето

giweather joomla module

Оризарната в Ковачево не замърсявала въздуха

Четвъртък, 14 Ноември 2019 12:37

Темата за запрашаването и високия шум на оризарната в Ковачево не са от вчера. Пореден сигнал за силно запрашен въздух в септемврийското село от работата на цеха накара РИОСВ да изиска извършване на емисионен контрол за оценка на качеството на атмосферния въздух в района на оризарната. Такъв извърши Регионална лаборатория - Пловдив с два мобилни апарата, позиционирани в частни имоти. Резултатите от измерванията не показали превишаване на нормите по показател фини прахови частици, съобщават от екоинспекцията. За неизпълнение на дадено предписание и на условие в издадено решение за третиране на отпадъци на оператора ще бъдат съставени актове по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Иначе осем са сигналите, подадени на „зеления телефон“ и по електронната поща на РИОСВ в Пазарджик през октомври. Един  от тях е за наличие на замърсявания с отпадъци в община Батак. При извършената проверка е констатирано наличие на изхвърлени битови отпадъци - предимно опаковки от храна, картон и пластмаси. Дадено е предписание да се извърши почистване на замърсените с отпадъци терени и се предприемат мерки за недопускане на нови замърсявания. Извършен последващ контрол установи, че районът е почистен и качествата на терените в горската територия са възстановени.

Екоинспекцията е изпратила за лечение в спасителен център открити ранени шипобедрена костенурка и сокол скитник. През октомври граждани намерили защитените видове в безпомощно състояние и алармирали ведомството.

(Зн)