Понеделник, 27 Януари 2020

Времето

giweather joomla module13 нови случая на ХИВ в Пазарджик, преди нас са само София, Пловдив и Варна

Понеделник, 02 Декември 2019 16:24

Тази година Световният ден за борба срещу СПИН (1 декември) премина под надслов „Промените се правят от общностите“.

В света по данни на Глобалната програма по СПИН, близо 38 милиона души живеят с ХИВ/СПИН, като само през 2018-а броят на новите случаи е 1.7 милиона. Повече от половината от всички нови инфекции са сред уязвими групи и техните партньори.

До края на 2018-а близо 24 милиона лица, живеещи с ХИВ/СПИН, са получили лечение.

През 2018-а в Европа са регистрирани

нови 142 000 лица

(12 хиляди повече от предходната година), от които 26 хиляди в страните от Европейския съюз. За страните от ЕС данните показват, че 49% са открити в късен стадий на инфекция, а 64% от късно диагностицираните са на възраст над 50 години.

В България за периода 1986 г. - 15.11.2019-а са регистрирани общо 3244 лица с ХИВ инфекция. От началото на 2019 година са открити нови 218 ХИВ позитивни лица.Запазва се тенденцията от последните години броят на новоинфектираните мъже да е многократно по-голям от този на новоинфектираните жени.

Съотношението мъже/жени през настоящата година е 5:1 (182 мъже и 36 жени)

Общо 242 хиляди лица са изследвани за ХИВ през първите десет месеца на годината, като 22% от тях са открити в КАБКИС.

Относно начина на инфектиране - запазва се тенденцията от последните години: и през настоящата година 84% от новорегистрираните с ХИВ-инфекция са се инфектирали по сексуален път (51% са мъже, които са имали сексуални контакти с други мъже, и 33% са лица с хетеросексуални контакти). От всички новорегистрирани16% са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици, като има ръст на увеличение с 3-4 % в сравнение с предходните години.

И тази година най-засегната е възрастовата група 30-39 години - 40%, следвана от възрастовата група 20-29 г. - 23%. През последните няколко години се наблюдава тенденция на

увеличение и във възрастовата група над 50 години

Географското разпространение показва, че по-голямата част от новоинфектираните с ХИВ са предимно в големите градове: София - 94 лица, в област Пловдив - 22 лица, Варна - 15 лица, Пазарджик - 13 лица, Русе - 8 лица, в областите Велико Търново и Монтана по 7 лица, в областите Кюстендил и Плевен по 5 лица, в областите Бургас, Разград и Стара Загора по 4 лица, в областите Враца, Сливен, Смолян, София област и Хасково по 3 лица, в областите Видин, Добрич, Ловеч, Силистра и Ямбол по 2 лица и по един случай в областите Благоевград, Габрово, Търговище и Шумен.

Данните показват, че

7% от новите случаи през 2019-а са чужди граждани

от различни региони на света (от 11 различни държави).

Министерство на здравеопазването осигурява безплатна антиретровирусна терапия на всички нуждаещи се лица, независимо от техния здравноосигурителен статус. Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите и подобрява качеството им на живот.

Към 31 октомври 2019-а общо 1686 лица с ХИВ се проследяват в петте сектора за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН, а 1633 (97%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия.

Дейностите за превенция на ХИВ сред лицата от уязвимите групи се предоставят от неправителствени организации (НПО), с които МЗ е сключило договори.

За последното тримесечие на 2019-а екипите на НПО са достигнали до общо 3815 лица от уязвимите групи, в т.ч. 1550 лица, инжекционно употребяващи наркотици, 1712 мъже, които имат сексуални контакти с мъже, и 553 лица, предлагащи сексуални услуги. Раздадени са общо 27 хиляди и 864 пакета за безопасни инжекционни практики, както и 20 хиляди и 735 комплекта предпазни средства. На всички лица е предоставено консултиране за ХИВ и са насочени към лечебни и здравни заведения при необходимост.

В страната функционират и 13 Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ, както и 17 мобилни кабинета, които предоставят здравно-превантивни услуги сред населението и уязвимите групи.

Честотата на новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция на 100 хиляди души население за България е 4.4. За сравнение, в страните от ЕС през 2018-а този показател е 5.1.

(Зн)