Четвъртък, 23 Януари 2020

Времето

giweather joomla moduleЗапочва рекултивацията на старото сметище

Сряда, 11 Декември 2019 14:24

Официална церемония “Първа копка” на обект в изпълнението на Договор №13132 от 27.11.2019 г., сключен между ПУДООС и Община Пазарджик по проект „Закриване и рекултивация на съществуващо старо депо за отпадъци на Община Пазарджик, в землището на Алеко Константиново“ ще е на 12 декември (четвъртък), от 11,30 часа, на площадката в местността “Баира”.

Старото депо за отпадъци е разположено в централната част на имота. Площта за оформяне на рекултивационната повърхност на старото депо на община Пазарджик е 95 336 кв. метра.  Депото е в експлоатация от 1962г.  до ноември 2017г.

Целта на проекта е чрез рекултивацията на старото депо в землището на с. Алеко Константиново да се допринесе за постигането на националните цели за намаляване отрицателното въздействие върху околната среда от дейностите по третиране и обезвреждане на отпадъците.

(Зн)