Четвъртък, 23 Януари 2020

Времето

giweather joomla moduleЗапочна рекултивацията на старото сметище

Четвъртък, 12 Декември 2019 14:52

С водосвет и първа копка малко преди обяд днес започна рекултивацията на старото сметище. Дейностите са в изпълнение на Договор №13132 от 27.11.2019-а, сключен между ПУДООС и Община Пазарджик по проект „Закриване и рекултивация на съществуващо старо депо за отпадъци на Община Пазарджик, в землището на Алеко Константиново“.

Старото депо за отпадъци е разположено в централната част на местността "Баира". В експлоатация е от 1962-а до ноември 2017-а. Площта за оформяне на рекултивационната повърхност е 95 хиляди и 336 кв. метра.

Целта на проекта е да допринесе за постигането на националните цели за намаляване отрицателното въздействие върху околната среда от дейностите по третиране и обезвреждане на отпадъците.

На това обърна внимание и кметът Тодор Попов по време на официалната церемония:

- С рекултивацията на старото сметище ще завършим цялата картина. Първата стъпка бе модерното регионално депо, което функционира вече две години, а втората - изграждането на сепариращата и компостираща инсталация, която ще удължи живота му. В днешния ден поставяме началото на третата стъпка. След като приключим в целия регион (не само в Пазарджик) околната среда и чистотата на въздуха, почвите и водите ще бъдат на нивото, което всички ние заслужаваме.

- Силно се надявам до края на следващата година да се съберем отново, за да открием и рекултивираното сметище (поне видимата физическата част трябва да е готова), както и сепариращата и компостиращата инсталация - каза още Тодор Попов. - Защото след няколко година пред нас ще стои ново предизвикателство - изграждане на втората клетка на новото депо.

Дано в началото на следващата година да направим и първата копка на последния етап на азотно-фосфорното пречистване в пречиствателната станция. Проектът вече е в ПУДООС и очаква одобрение.

Накрая Тодор Попов поднесе благодарности:

- Благодаря на нашите приятели от ПУДООС и от Министерството на околната среда и водите за това, че винаги са гледали с разбиране на тези важни и стратегически въпроси. Благодаря за усилията на всички, включително на колегите от съседните общини, за последователната работа в тази посока. Признателен съм също така за съдействието и подкрепата на областния управител и РИОСВ.

Гости на церемонията бяха и областният управител Стефан Мирев и директорът на РИОСВ, изпълнителите на проекта.

(Зн)