Четвъртък, 27 Февруари 2020

Времето

giweather joomla moduleОбщина Пещера с проектобюджет от близо 19 милиона лева

Петък, 24 Януари 2020 15:35

ПЕЩЕРА. Близо 19 милиона лева е проектът за Бюджет'2020 на община Пещера. Това стана ясно след проведеното публично обсъждане.

Приоритетите на проектобюджет 2020 г. са повишаване на събираемостта на местните данъци, подобряване качеството на услугата чистота в общината, подновяване на част от ВИК системата и подготовка за кандидатстване на Общината за получаване на финансиране от Европейския съюз.

В инвестиционната програма на Общината са предвидени нови обекти

Предоставените с ПМС № 348/18.12.2019 г.  средства в размер на 1 215 907 лева за „Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов“ – част ВиК, на ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 – част ВиК, и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312 – част ВиК, рехабилитация на ул. „Стефан Караджа“ от о.т. 359 до о.т. 366, продължение на ул. „Симон Налбант“ от о.т. 290 – 300 до о.т. 366 на ул. „Стефан Караджа“, гр. Пещера“ Основен ремонт на ул. "3-ти март" и изграждане на водопровод по ул. 3-ти март гр. Пещера – 102 000 лева.

Проект за ререконструкция на съществуващи водопровод и канализационен клон на ул. „Стефан Кънчев“ от ул. „ Чаталджа“ до ул. „Гео Милев“ в Пещера – 3 160 лв.

Проект за улична канализационна мрежа на ул. "Изгрев" от о.т.148 до о.т 319 .гр. Пещера.

Доставка на 4 броя помпи за обезпечаване работата на помпена станция в Централен градски парк.

Доставка на устройство тип газ-анализатор AQ 110S .

Предвижда се да се достави МПС за миене на улици – 70 000 лева и закупуване на моторна духалка за нуждите на ОП „ЧПОИ“.

Предвидени са средства за доставка и монтаж на беседки в гр. Пещера - 4бр. и детски съоръжения в размер на 16 000 лева.

За подобряване на услугата по зимното поддържане и снегопочистване на ОП „ЧПОИ“ е предвидено закупуване на „Стоманена конструкция за песъкоразпръскване“ на стойност 7 000 лева.

За справяне с проблема с наводняването на гробищния парк ще се изгради дренаж и разширяване имот с инд. № 56277.11461 гробищен парк гр. Пещера. Това ще струва на данъкоплатците 35 800 лева.

Предвижда се доставка и монтиране на бариера за гробищен парк гр. Пещера на стойност 2700 лева.

Текущ ремонт на улица "Динко Баненкин" с. Радилово - 21 000 лева.

Текущ ремонт на улица "Отон Иванов" с. Капитан Димитриево - 15 835 лева.

За кандидатстване по ОП „РР“, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ - фаза 3 са планувани средства в размер на 57 100 лв. за енергийно и техническо обследване и работни проекти на сградите на ПГХВП „Атанас Ченгелев“ и ДГ „Изгрев“ гр. Пещера

За кандидатстване по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

В проектобюджета е и работен проект, включващ част "Осветление" на Община Пещера, за подмяна на осветителни тела на улично осветление със светодиодни, включително чрез използване на възобновяеми енергийни източници – 15 000 лева.

(Зн)