Сряда, 19 Февруари 2020

Времето

giweather joomla module72 битови пожара от началото на отоплителния сезон

Сряда, 12 Февруари 2020 13:38

 

   От началото на отоплителния сезон, в периода от 1 ноември до момента, на територията на областта са възникнали общо 72 битови пожара, от които 64 без преки материални загуби и 8 с преки материални загуби.

 

Причините за възникване на битови пожари могат да бъдат от най-различно естество, но най-често срещаните са късо съединение в електрическите инсталации, технически неизправни отоплителни и нагревателни уреди, небрежност при боравене с открит огън от страна на гражданите, при зареждане и запалване на отоплителни уреди на твърдо гориво, както и паленето на растителни отпадъци в близост до жилищни сгради и селскостопански постройки в края на отоплителния сезон.

  Оставянето без надзор на малки деца в помещения с монтирани отоплителни уреди на твърдо гориво и газ пропан-бутан крие сериозна опасност от възникване на пожар или задушаване с въглероден оксид.

  Строителна неизправност на сградите, като вградена греда в комин е друга честа причина за възникване на пожари по време на есенно-зимния сезон.

  Преминаването от отопление на твърдо гориво или пропан бутан към използването на ел.енергия на различни по вид електрически отоплителни и нагревателни уреди в неоразмерени елинсталации, с невъзможност за поемане на големи натоварвания, също крие опасност от възникване на пожари.

  Статистиката показва, че много от причините за възникването и последващото развитие на големи и сложни пожари в жилищните сгради се дължи на голямото струпване на горими материали и отпадъци в подпокривните пространства, мазета, сутерени, стълбищни клетки и други. Често пъти при такъв възникнал пожар се задимява цялата сграда, пожарът обхваща голяма площ, развиват се високи температури и се усложнява значително евакуацията на живеещите в сградата, както и действията на дежурните екипи от РС ПБЗН.

  Устройването на навеси, долепени до жилищните сгради, и съхраняването в тях на дърва, въглища, сено, слама и т.н., монтирането на нестандартна ел.инсталация в тях са други най-често срещани нарушения на противопожарните правила.

 

 

Какво трябва да знаят гражданите за недопускане на пожари:

 

- използвайте само стандартни и технически изправни отоплителни и нагревателни уреди;

- не оставяйте без наблюдение деца сами в къщи;

- не претоварвайте електрическата инсталация и не подсилвайте предпазителите в ел. таблата;

- проверете състоянието на електрическите инсталации, особено откритите, които минават по горими конструкции в селскостопанските сгради, тавани, мазета, навеси и други;

- почистете от горими отпадъци сутерените, мазетата, стълбищните клетки, подпокривните пространства на сградите, не съхранявайте горими материали в стълбищата;

- не устройвайте навеси и други леки постройки за съхраняване на леснозапалими материали, долепени до жилищните сгради ;

- не разпалвайте печките с твърдо гориво с леснозапалими и горими течности ;

- използвайте само стандартни и технически изправни газови нагревателни и отоплителни уреди, технически изправни и стандартни редуцир вентили и газови бутилки за пропан бутан;

- монтирайте отоплителните уреди на разстояние от горими конструкции, указано от фирмата производител, но не по-малко на 80 см, а там, където е невъзможно, е необходимо да се поставят и негорими защитни екрани.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”-Пазарджик