Сряда, 19 Февруари 2020

Времето

giweather joomla moduleЯсен е държавният план-прием за учебната 2020/2021 година

Сряда, 12 Февруари 2020 13:54

Областната комисия по заетостта обсъди и прие Предложението за държавен план-прием за учебната 2020/2021 година в област Пазарджик.

Заместник областният управител Петър Белчев проведе днес заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие, на което беше обсъдено и прието Предложението на РУО - Пазарджик за държавен план-прием за учебната 2020/2021 година.

За учебната 2020/2021-а професионално образование и обучение ще се реализира в 26 училища, от които 15 професионални гимназии /9 - държавни/, 7 средни училища. Планираните 59 професионални паралелки ще предложат обучение по професии и специалности в повече от 20 професионални направления.

Предложението на РУО - Пазарджик за държавен план-прием по професии и специалности е съобразено със стратегиите, прогнозите и плановете за развитие на общините от областта, с Актуализиран списък на защитените от държавата специалности по професии, както и на тези с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2020/2021 год. Взети са под внимание постъпилите заявки от работодателите

за обучение по определени професии и специалности за дуална система на обучение, както и броят завършващи VІІ клас и ХI клас по населени места. Професионалното обучение по професии и специалности, предложено за учебната 2020/2021 година, във всички училища е подкрепено от местния бизнес, съобразено е с плановете за развитие на общините и със заявките от работодатели.

Броят на учениците, завършващи седми клас (основно образование) в дванадесетте общини на областта, е общо 2296 и те ще кандидатстват за прием в 31 профилирани и 59 професионални паралелки. Броят ученици, завършващи Х клас през 2019/2020 год. в обединените училища, е 77. Предвижда се обучение по 3 професии, включени в списъка на защитените от държавата) и по 14 специалности от професии, с прогнозиран недостиг за 2020/2021 година. В предложението са включени и 10 паралелки - дуална система на обучение, които имат пълната подкрепа на регионалния бизнес.

Директорката на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ в Пловдив - Фани Николова, представи по време на заседанието основните акценти от Националния план по заетостта за 2020 г. Ще се работи с фокус към безработните младежи до 29 години с подгрупа до 25 години, безработните над 50 годишна възраст, безработните с трайни увреждания, както и заети лица, желаещи да сменят работата си. За разработването на регионални програми за заетост за област Пазарджик са предвидени 220 хиляди и 296 лв.

В заседанието на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие участваха директори на бюра по труда, представители на общините, на синдикатите, РУО - Пазарджик, Дирекция „Областна инспекция по труда“ - Пазарджик, Българо-германския център за професионално обучение в Пазарджик.

(Зн)