Сряда, 19 Февруари 2020

Времето

giweather joomla module8 нерегламентирани сметища са почистени от началото на годината в община Стрелча

Четвъртък, 13 Февруари 2020 13:00

Проблемът със замърсяването на околната среда става все по-осезаем и приема все по-застрашителни размери. Община Стрелча не прави изключение от общата тенденция за безогледно изхвърляне на боклук в гористи местности и дерета.

От началото на годината Общината е почистила 8 нерегламентирани сметища -  3 в района на местността Динчов камък, 3 в землището на Дюлево и 2 в землището на Блатница. За почистването са използвани техника и човешки труд, които струват скъпо на общинския бюджет – финансов ресурс, събран  от данъците на всички граждани, напомнят от общинската администрация.

На територията на общината са разположени 15 контейнера за зелена маса. 7 от тях са метални с обща вместимост 7 кубика, а останалите 8 също са метални с обща вместимост 4 кубика. Те ще бъдат отличени с надписи „Контейнер за зелени отпадъци“.

 В тях не трябва да се изхвърлят битови отпадъци, хартия, пластмаса или друг боклук,  различен от зелена маса. При наличието и на най-малкото количество от тези отпадъци, в Регионалното депо – Панагюрище целият контейнер се класифицира като битов и Общината заплаща такса.

Оттам се обръщат със следния апел към гражданите:

"Проблемът със замърсяването не е единствено на институциите. Нерегламентираното изхвърляне на отпадъци е следствие на нашето разбиране за чист свят, осъзнаване на отговорността ни и способността ни да живеем в толерантна среда. Изхвърляйте отпадъците разделно, дори да ви струва усилие отдалечеността на контейнерите на „ЕКО ПАК”. Сгъвайте до най-малък обем картонените опаковки и кашони. Използвайте метода на компостиране на зелена маса и биоразградим отпадък в дворовете си. Не изхвърляйте битов отпадък в контейнерите за зелена маса. Сигнализирайте на дежурния в Община Стрелча на тел. 03532 2020 за всяко нарушение и нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Направете снимки и ги предайте в общината, за да бъдат санкционирани нарушителите.

(Зн)