Сряда, 01 Април 2020

Времето

giweather joomla module

През 2013-а областта се топила с 200 души на месец

Сряда, 23 Април 2014 03:00
Само в община Лесичово населението се е увеличило, а единствено в община Ракитово естественият прираст е положителен.
В края на годината столетниците са били 13.
В края на миналата година населението на Пазарджишка област е наброявало 269 хиляди и 287 души или 3.7 процента от всички българи. Това сочат последните данни на Националния статистически институт (НСИ). В края на 2012-а сме били 271 хиляди и 681 души - 133 хиляди и 682 мъже и 137 хиляди и 999 жени, или общо с 2394 души повече, отколкото към 31 декември 2013-а.
В края на миналата година 132 хиляди и 375 души от жителите на нашата област са били мъже, а останалите 136 хиляди и 912 - жени. Това означава, че на 1000 мъже са се падали 1034 жени.
В местните градове са живеели общо 168 хиляди и 024 души (62.4 процента от населението). 81 хиляди и 964 души от тях са били мъже, а останалите 86 хиляди и 060 души са били жени.
Местните села пък са били обитавани от 101 хиляди и 263 души (37.6 процента). 50 хиляди и 411 души от тях са били мъже, а другите 50 хиляди и 852 души са били жени.
Населението в нашите градове е било, както следва: в Батак - 3121 души, в Белово - 3761 души, в Брацигово - 3983 души, във Велинград - 22 хиляди и 165 души, във Ветрен - 3103 души, в Костандово - 4144 души, в Пазарджик - 70 хиляди и 728, в Панагюрище - 17 хиляди и 099 души, в Пещера - 16 хиляди и 557 души, в Ракитово - 8114 души, в Септември - 7754 души, в Стрелча - 3945 души, в Сърница - 3550 души.
В Батак, Костандово и Сърница мъжете са повече от жените Востаналите градове превесът е за дамите.
По общини разпределението по брой и пол е следното. Жителите на община Батак са 5830 души (2902 мъже и 2928 жени); на община Белово - 8522 души (4161 мъже и 4361 жени); на община Брацигово - 9246  души (4572 - мъже и 4674 - жени); на община Велинград - 40 хиляди и 148 души (19 хиляди и 482 мъже, и 20 хиляди и 666 жени); на община Лесичово - 5382 души (2649 мъже и 2733 жени);
на община Пазарджик - 112 хиляди и 373 души (55 хиляди и 213 мъже и 57 хиляди и 160 жени)
на община Панагюрище - 24 хиляди и 333 души (12 хиляди и 016 мъже и 12 хиляди и 317 жени); на община Пещера - 18 хиляди и 597 души (9104 мъже и 9493 жени); на община Ракитово - 14 хиляди и 961 души (7432 мъже и 7529 жени); на община Септември - 25 хиляди и 207 души (12 хиляди и 575 мъже и 12 хиляди и 632 жени); на община Стрелча - 4688 души (2269 мъже и 2419 жени).
Във всички местни общини населението през 2013-а е намаляло. Изключение прави единствено община Лесичово, където в края на миналата година са живели със 70 души повече, отколкото в края на предходната.
Естественият прираст за 2013-а пък е отрицателно число във всички общини в Пазарджишка област, с изключение на община Ракитово, където е плюс 27. Общо за областта той е минус - 1154 души. При мъжете е минус 682 души, а при жените - минус 472 души. В местните градове е минус 397, а в местните села - минус 757. Естественият прираст се формира като от броя на живородените бебета през годината се извади броят на починалите.
Разпределението на населението по общини е неравномерно не само при нас, а в цялата страна.
За малки се приемат общините с под 6000 души.
В страната са общо 65. В нашата област в тази категория попадат общините Лесичово, Стрелча и Батак. Във втората група - общини с население от 6 до 20 хиляди души, са Белово, Брацигово, Пещера и Ракитово. Велинград, Панагюрище и Септември се нареждат сред общините с население между 20 и 50 хиляди души. Община Пазарджик е при общините с население между 100 и 200 хиляди души. Такива са общо девет в страната и в тях живеят 39.9 процента от всички българи. Най-многолюдна е столичната община (град София) с 1 милион 309 хиляди и 634 души. Следват общините Варна с 344 хиляди и 663 души и Пловдив с 341 хиляди и 041 души. Най-малката община у нас пък е Трекляно с население от едва  613 души.
И в Пазарджишка област, както и в цялата страна,
продължава процесът на застаряване
С нарастването на годините дамите взимат превес.
Това е обяснимо - смъртността сред мъжете е по-висока, а продължителността на живота им - по-кратка.
При нас към 31 декември 2013-а децата до 1 година са били общо 2521 , между 1 и 4 години - 10 хиляди и 740, между 5 и 9 години - 13 хиляди и 292, между 10 и 14 години - 13 хиляди и 336. Тийнейджърите между 15 и 19 години са били 12 хиляди и 979. Младите хора между 20 и 24 години са наброявали 14 хиляди и 750, между 25 и 29 години - 17 хиляди и 317, между 30 и 34 години - 17 хиляди и 889, между 35 и 39 години - 18 хиляди и 573.
Мъжете и жените между 40 и 44 години са били 19 хиляди 370, между 45 и 49 години - 19 хиляди и 115, между 50 и 54 години - 20 хиляди и 635, между 55 и 59 години са 19 хиляди и 964, между 60 и 64 години - 18 хиляди и 395, между 65 и 69 години - 16 хиляди и 241, между 70 и 74 години - 12 хиляди и 849, между 75 и 79 - 10 хиляди и 486, между 80 и 84 години - 6851, между 85 и 89 - 3096, между 90 и 94 години - 794, между 95 и 99 години - 81. Столетниците са били 13.
В края на миналата година коефициентът на възрастовата зависимост, т. е. съотношението на населението под 15 и над 65 години към броя на хората между 15 и 64 години е бил 50.5 процента. Т. е. децата и пенсионерите са колкото хората в активна възраст.
Навършилите и прехвърлилите 65 години при нас са били 18.7 процента. Най-висок е бил техният дял в областите Видин (27.2 процента), Габрово (25.8 процента) и Ловеч (25 процента), а най-нисък в столицата - 16.3 процента. Повишава се и средната възраст. От 40.4 години през 2001-а в страната нараства на 41.2 години през 2005-а и достига 43 години в края на 2013-а година.  Основните фактори, които влияят на населението са демографските процеси - раждаемост, смъртност и миграцията. Как тези процеси са се развили в нашата област през изминалата година, ще ви разкажем в следващите броеве.
Прогнозата за населението на Пазарджишка област през следващите 50 години е, че ще продължим да се топим. Тя е съобразена с изискванията на ЕС за демографско и социално-икономическо развитие и се определя като реалистична. Според нея, през 2015-а ще сме 266 хиляди 075 души, през 2020-а - 256 хиляди 121 души, през 2025-а - 245 хиляди 915 души, през 2030-а - 235 хиляди 658 души, през 2035-а - 225 хиляди 612 души, през 2040-а - 215 хиляди 790 души, през 2045-а - 206 хиляди 091 души, през 2050-а - 196 хиляди 490 души, през 2055-а - 187 хиляди 152 души, и през 2060-а - 178 хиляди 182 души, т. е. с 93 хиляди 499 души по-малко, отколкото сме сега.
Мина ГЕОРГИЕВА