Петък, 03 Април 2020

Времето

giweather joomla module

Редки видове птици в резерват "Мантарица"

Четвъртък, 29 Май 2014 03:00
Редките видове птици трипръст кълвач и пернатонога кукумявка бяха открити в резервата "Мантарица" миналата седмица от екип на Консорциум "Призма - Нишава" с ръководител д-р Димитър Демерджиев. Това стана при теренни проучвания във връзка с разработване на планове за управление на всеки един от четирите резервата "Купена", "Мантарица", "Беглика" и "Дупката".
Трипръстият кълвач е видян в две находища, а пернатоногата кукумявка в едно
И двата вида са представители на бореалната фауна (съвкупност от животни, пригодени към обитаване на земи с по-студен климат в умерения пояс), разпространени в България високо в планините и то с единични находища. Обитават стари иглолистни гори, предпочитайки смърча. Наличието на двата редки вида е доказателство, че те все още се срещат на територията на резервата, макар и с малка численост.
Трипръстият кълвач е с дължина на тялото 21-24 см, размахът на крилата му е 40 см. Оперението му е преобладаващо тъмно. У нас се среща в планините Рила, Пирин, Западни Родопи и Витоша.
Пернатоногата кукумявка е с дължина на тялото 22-27 см, а размахът на крилата й е 50-62 см. Оперението на горната страна на тялото е кафяво със светли петънца. У нас се среща в Рила, Пирин, Западни Родопи, Витоша, Централна и Западна Стара планина, Осоговска планина, Славянка, Плана и Странджа.
Заплахите за редките птици са интензивното ползване на горите,
изсичането на старите планински лесове, заради изграждане на ски писти и туристическа инфраструктура.
И двата вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие и са с ограничено разпространение, а пернатоногата кукумявка е включена в Червената книга на България в категория "Уязвим" .
Ваня ПЕТРОВА