Печат на тази страница

Над 2.6 милиона са събрани повече от данъци

Вторник, 09 Юли 2019 14:34

Изпълнението на годишния план  на приходите от местни данъци и такси от 01.01. 2019 до 30.06.2019 г. в размер на 12 124 103 лв., което представлява 66 % от плана, съобщи кметът Тодор Попов. И уточни, че годишния план беше увеличен в началото на бюджетната година със сумата от 2 251 000 лв. заради промените в данъчното облагане.

Съпоставено с изпълнението за същия период към предходната 2018 година са събрани повече данъчни приходи с общо 2 604 842  лв., в това число от данък върху недвижимите имоти (ДНИ) - 448 803 лв.; такса за битови отпадъци (ТБО) - 1 751 604 лв.; данък МПС (ДМПС) - 337 236 лв.; патентен данък - 4 739 лв.; данък придобиване на имущество -  56 126 лв.; други - 6 334 лв.

Напомняме на данъкоплатците, че на 30.06.2019 г. изтече срокът за внасяне на първа вноска на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битовите отпадъци и данъка върху превозните средства за 2019 г. Невнесените в срок данъци и такса за битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

Данъчно задължените лица не платили задълженията си за първа вноска за 2019 г. и задълженията си от минали години ще получат съобщения за текущите си задължения в края на юли.

-Благодаря за съзнанието и коректността на данъкоплатците, които вече са изпълнили задълженията си. Нека останалите също да бъдат коректни. За да се случват нещата по начина, по който на всички ни се иска, всички трябва да участваме.

(Зн)

 

 

 

 

СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ ОТ ОТДЕЛ МДТ ЗА М. ЮНИ И ОТ 01.01. – 30.06.2019г.

 

вид данък

план 2019г.

01.06.-30.06.2019

01.01.-30.06.2019

изпълнение

 

лв.

лв.

лв.

%

Таксиметров превоз на пътници

 

50.00

7 600.00

 

ПАТЕНТ текущ

 

4 010.42

72 574.05

 

ПАТЕНТ минали години

 

1 878.06

26 537.12

 

ПАТЕНТ лихви

 

958.71

8 174.11

 

ПАТЕНТ за периода - главиница

210 000.00

6 897.19

106 711.17

 

ПАТЕНТ за периода - лихва

18 000.00

958.71

8 174.11

 

ПАТЕНТ ЗА ПЕРИОДА:

228 000.00

6 897.19

114 885.28

50

ДНИ текущ - фирми

 

38 123.69

614 082.79

 

ДНИ минали години - фирми

 

37 833.22

384 990.14

 

ДНИ лихви - фирми

 

8 647.63

158 699.93

 

ОБЩО ДНИ - ФИРМИ

 

84 604.54

1 157 772.86

 

ДНИ текущ - ФЛ

 

38 513.27

634 070.55

 

ДНИ минали години - ФЛ

 

20 394.50

184 097.43

 

ДНИ лихви - ФЛ

 

5 975.67

38 391.27

 

ОБЩО ДНИ - ФЛ

 

64 883.44

856 559.25

 

ДНИ за периода - главница

2 650 000.00

134 864.68

1 817 240.91

 

ДНИ за периода - лихва

144 900.00

14 623.30

197 091.20

 


 

ДНИ ЗА ПЕРИОДА:

2 794 900.00

149 487.98

2 014 332.11

72

ДМПС текущ - фирми

 

51 314.13

490 455.46

 

ДМПС минали години - фирми

 

5 355.83

92 786.53

 

ДМПС лихви - фирми

 

506.17

8 780.95

 

ОБЩО ДМПС - ФИРМИ

 

57 176.13

592 022.94

 

ДМПС текущ - ФЛ

 

147 944.80

1 530 093.32

 

ДМПС минали години - ФЛ

 

60 338.14

598 973.78

 

ДМПС лихви - ФЛ

 

12 413.28

90 169.15

 

ОБЩО ДМПС - ФЛ

 

220 696.22

2 219 236.25

 

ДМПС за периода - главница

4 550 000.00

264 952.90

2 712 309.09

 

ДМПС за периода - лихва

340 500.00

12 919.45

98 950.10

 

ДМПС ЗА ПЕРИОДА:

4 890 500.00

277 872.35

2 811 259.19

57

ТБО текущ - фирми

 

147 155.47

2 245 047.29

 

ТБО минали години - фирми

 

145 726.97

1 041 100.00

 

ТБО лихви - фирми

 

39 114.17

453 244.97

 

ОБЩО ТБО - ФИРМИ

 

331 996.61

3 739 392.26

 

ТБО текущ - ФЛ

 

115 244.28

1 903 450.57

 

ТБО минали години - ФЛ

 

45 442.70

426 015.28

 

ТБО лихви - ФЛ

 

14 293.97

96 473.76

 

ОБЩО ТБО - ФЛ

 

174 980.95

2 425 939.61

 

ТБО за периода - главница

7 500 000.00

453 569.42

5 615 613.14

 

ТБО за периода - лихва

439 850.00

53 408.14

549 718.73

 

ТБО ЗА ПЕРИОДА:

7 939 850.00

506 977.56

6 165 331.87

78

ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ

 

140 893.37

994 020.22

 

ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ лихви

 

0.81

14.59

 

МД за периода - главница

2 500 000.00

140 893.37

994 020.22

 

МД за периода - лихва

50.00

0.81

14.59

 

ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ ЗА ПЕРИОДА:

2 500 050.00

140 894.18

994 034.81

40

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК текущ

 

4 063.20

13 968.80

 

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК минали години

 

2 748.80

5 447.89

 

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК лихви

 

24.32

101.33

 

Тур. данък за периода - главница

50 000.00

6 812.00

19 416.69

 

Тур. данък за периода - лихва

200.00

24.32

101.33

 

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА ПЕРИОДА:

50 200.00

6 836.32

19 518.02

39

ДРУГИ ДАНЪЦИ

 

260.00

1 729.60

 

ДРУГИ ДАНЪЦИ лихви

 

509.98

3 011.99

 

Други данъци за периода - главница

5 000.00

260.00

1 729.60

 

Други данъци за периода - лихва

6 500.00

509.98

3 011.99

 

ДРУГИ ДАНЪЦИ ЗА ПЕРИОДА:

11 500.00

769.98

4 741.59

41

ОБЩО :

18 415 000.00

1 089 735.56

12 124 102.87

66

 

 

Joomla SEF URLs by Artio