Печат на тази страница

Мъртва риба в Луда Яна заради замърсяване от рудник „Цар Асен“

Сряда, 10 Юли 2019 09:07

Окисни разтвори и тежки метали от рудник „Цар Асен“ умъртвиха риба в река Луда Яна, съобщиха от РИОСВ-Пазарджик. Дружеството, стопанисващо рудника „Панагюрска медна компания” АД, е предприело мерки за понижаване нивото на водоема за богати разтвори. Преустановено е дренирането към предпазния борд. За допуснатото замърсяване на р. Луда Яна РИОСВ - Пазарджик ще състави акт за установено административно нарушение на оператора.

Вчера около 16.15 ч.е получен сигнал на от тел. 112 за мъртва риба в река Луда Яна. Сформираният екип от експерти на РИОСВ–Пазарджик, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория на ИАОС в Пазарджик е констатирал, че водата в р. Луда Яна при с. Росен е оцветена в бяло и по течението й има мъртва риба.

Извършен е оглед по течението на реката в посочения участък. Установен е причинителят на замърсяването – нерегламентирано изтичане на отпадъчни води от рудник „Цар Асен”. Вследствие на дъждовете в последните дни и повишено ниво на водоема за богати разтвори на окисен отвал на рудник „Цар Асен” е започнало дрениране на вода към реката. Предпазният борд, който е бил изграден до коритото на реката след предишно предписание на РИОСВ - Пазарджик, не е успял да предотврати изтичането на дренажни води. Взети са водни проби от три точки – преди и след смесването на дренажните води, както и от р. Луда Яна при с. Росен.

На място са измерени активна реакция pH, разтворен кислород и електропроводимост. Моментният анализ на пробите от дренажните води показва силно понижено рН и повишена електропроводимост, което е показател за наличие на тежки метали.

(Зн)

Joomla SEF URLs by Artio