Печат на тази страница

В Драгиново полагат подземен кабел за мобилен оператор

Четвъртък, 03 Октомври 2019 12:26

Министерският съвет прие решение за възмездно учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия - публична държавна собственост. Той е в землището на село Драгиново, община Велинград, и е с площ 0,998 дка. Намира се в района на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Алабак” към Южноцентрално държавно предприятие - Смолян.

Вещното право върху имота се учредява за изграждане на подземен електрически кабел с ниско напрежение за обект „Трасе на нова подземна кабелна линия от съществуващ ТП до Базова станция „РАZ0023.А.Милеви“ в полза на мобилен оператор.

(Зн)

 

Joomla SEF URLs by Artio