Печат на тази страница

През септември РИОСВ извърши 95 проверки, състави 4 акта и 24 предписания

Понеделник, 07 Октомври 2019 14:23

През септември експертите на РИОСВ - Пазарджик извършиха 95 проверки на 75 обекта. За констатирани административни нарушения на секторни закони са съставени 4 акта. Издадени са и 24 предписания за отстраняване на несъответствия и предприемане на мерки.

За изпускане на отпадъчни води в р. Селска със съдържание над максимално допустимите концентрации по показатели „неразтворени вещества“ и „химична потребност от кислород“, на фирма за рециклиране на отпадъци в Пазарджик е съставен акт по Закона за водите. А за заустване на отпадъчни води в р. Тополница със съдържание над индивидуалните емисионни ограничения - на цех за производство на сливов мус в с. Калугерово, община Лесичово.

Акт по Закона за управление на отпадъците е съставен на дружество в с. Главиница, община Пазарджик, за нерегламентирано съхранение на отпадъци на площадка, за която няма издаден документ по чл. 35 от ЗУО, а на кмета на община Батак - за непредприети действия за закриване в срок на общинското депо за неопасни отпадъци.

След намесата и по предписания на РИОСВ - Пазарджик, през септември са почистени замърсявания с отпадъци в землищата на с. Равногор, община Брацигово и на Стрелча, а цех за галванични покрития в Панагюрище вече събира разделно производствените си отпадъци.

В резерват „Купена”, с цел предотвратяване на незаконна сеч на дърва през последния месец, са проведени две съвместни акции със служители на Зонално жандармерийско управление (ЗЖУ) - Пловдив, МВР, РПУ - Пещера. Не са установени нарушения.

(Зн)

Joomla SEF URLs by Artio