Печат на тази страница

Инж. Иван Панайотов: Общият устройствен план е скрит, а градоустройството е хаос!

Вторник, 08 Октомври 2019 14:12

Трябва актуализация на Синя зона и прозрачна схема за преместваеми съоръжения

Ако бъда избран за кмет, още в първия ми работен ден ще стартираме изпълнението на Западния околовръстен път. Там ясно и категорично правителството заяви, че ще ни подкрепи финансово. Така ще изнесем и намалим трафика, и проблема със замърсяването. Ще стартираме и проектиране на локални пътища от Пазарджик за Пловдив и към АМ „Тракия” с цел да осигурим развитие на бизнес зони и инвестиции. Това заяви на пресконференцията на ГЕРБ по темата „Градоустройство” кандидатът за кмет на Пазарджик на инж. Иван Панайотов. Като други краткосрочни цели той добави, че цялостният воден цикъл в Пазарджик е изтърван и предвидени 49 млн. лв. няма как да се реализират. „Единственото решение е финансиране от общината, държавата и еврофондовете. Голям проблем е и незаконното строителство. От нашите анализи е видно, че 90 процента от сградите могат да бъдат признати за търпими, да бъдат включени в електроразпределителните и ВиК-мрежите, но това е свързано с промяна на регулационните планове. В най-кратки срокове ще почистим речните корита на Марица, Тополница и Луда Яна. Господ ни пази, че не се случват бедствия като това през 2005-а година. Този въпрос задължително трябва да бъде решен в най-кратки срокове.

„Градоустройството, заедно с бюджета, са визитните картички на едно управление и по него се преценява какъв стопанин има дадена община

И тук обаче виждаме хаос и липса на прозрачност. И практика за усвояването на ресурси от приближени до ръководството на община Пазарджик. Общият устройствен план на Пазарджик никъде не може да бъде видян. Можем да видим устройствения план на Брюксел, но защо пазарджишкият не се вижда? Правилата и контрола също са изключително важни. Но по кои правила на действащото законодателство и подзаконовите нормативни документи една идея за триетажен паркинг се превърна в кафене”, попита инж. Панайотов, визирайки кафене „Искейп”.

Той подчерта проблемите с паркирането и с новото строителство. „Не се спазват изискванията на ЗУТ, особено при новото строителство, паркоместа трябва да има за всяка една сграда, виждаме какъв хаос настъпи в общината във връзка с паркирането.

Преди две години трябваше да бъде изготвен Генерален план за организация на движението. Той все още е някъде скрит в общината. Нашето виждане е, че

трябва актуализация на Синя зона

Трябва да има ясна стратегическа схема за преместваемите съоръжения. Ако всичко това е прозрачно, можем да превърнем Пазарджик в по-добро място от Капана в Пловдив. Имаме решения и по тези проблеми. Това е стратегическо планиране, експертиза, спазване на правилата и постоянен контрол, което задължително трябва да става пред очите на хората”, каза инж. Панайотов.

По темата се включи и инж. Валери Вълков, експерт по строителството:

„Преди няколко години правителството разработи и осигури финансиране за всяка община Интегриран план за градско възстановяване и развитие за периода 2016-2020 г. За община Пазарджик този план обхваща 8,72% от територията или 325 ха – т.нар. Икономическа зона. Тази промишлена зона до неотдавна даваше хляб на две трети от населението на града и бе в основата на разширяването на Пазарджик и построяването на кварталите „Ставропол”, „Устрем” и „Запад”. Сега в тази зона много от територията е обрасла с растителност и в нея няма живот. Планът тогава е струвал около 44 млн. лв. Обхватът на основните проекти в тази зона включва интервенции в три улици – бул. „Царица Йоана”, ул. „Заводска” и ул. „Д-р Никола Ламбрев” и облагородяване на предгаровото пространство, рехабилитация на защитните диги на река Марица. Поставени са специфични цели за разширение на уличната мрежа, изграждане на техническа инфраструктура, обособяване на паркоместа, ремонт на тротоари, обновяване и изграждане на обществени зелени площи, алейно и улично осветление, видеонаблюдение, израждане на градска среда за хора в неравностойно положение. Както и доизграждане на моста на река Марица (до Ситроен при изхода за Пловдив) с велоалеи. Сега целият тежкотоварен и транзитен трафик с шума и замърсяването на въздуха минава по околовръстния булевард „Стефан Стамболов”, който е на 200 м от центъра на града и под прозорците на гражданите. Ако този проект се реализира, това ще се пренасочи по южното течение на Марица и по Западния околовръстен път през мост Атлантик. А бул. „Ст. Стамболов” може да се превърне в зелен градски булевард”, каза инж. Вълков и подчерта, че почистването на коритото на Марица е наложително, за да не се стигне до отклонение на водата към града при едно наводнение.

„Дейностите по проекта са разделени на няколко етапа и от март тази година ние трябваше вече да се радваме на нов мост по извеждане на движението.

Дейностите по етапите са подробно изброени, но нищо от това не се е случило

И не само, че не се е случило, но дори няма изготвен проект за осигуряване на тези дейности. Отговорни за осъществяването на този план са кметът и секретарят на общината, ако е оторизиран от него. Тези длъжностни лица са имали задължението, при мотивирана необходимост от промяна на плана, да направят предложение за изменение, а Общинският съвет да вземе решение за актуализацията. Няма и доклад за междинна оценка в средата на програмния период (2017 г.), който би трябвало да се представи пред общинските съветници и да се публикува на сайта на общината.

Финансирането – за 2017 г. са заложени 104 000 лева за организационни работи. Съответно за 2018-а, 2019-а и 2020-а заложените суми са 7,3 млн. лв., 5,1 млн. лв. и 18,8 млн. лв. Обаче 2020 г. е период извън мандата на настоящите Общински съвет и кмет. Ние, строителите, знаем, че пикът на финансирането е в средата или в последната третина на изпълнението. Тук се оказва, че пикът е в последната година и то три пъти по-голям от предходните години. Задавам си въпроса защо това е така и единственото обяснение е, че нещата не са били предвиждани. За съжаление нашата промишлена зона е в окаяно състояние и всеки ден 2500 пазарджиклии пътуват към Пловдив, за да си търсят там хляба”, каза още експертът.

На пресконференцията бе засегната темата за

сметоизвозването и сметосъбирането

Според инж. Вълков неадекватни са разположението и броят на съдовете за смет, състоянието им е амортизирано, често бунища възникват периодично на нерегламентирани места, а персоналът, който използва найлони за събиране на листа и ръчно направени метли от вършини, не придава на Пазарджик облик на европейски и зелен град с амбицията да бъде иновативен.

По темата за градоустройството се изказа и арх. Даниел Мирчев.

„Публичността е основното изискване към устройственото планиране на населените места в общината. Устройствените планове на всяко едно населено място се изработват с парите на всички нас, данъкоплатците, и те трябва да служат на всички нас. Няма никаква пречка тези планове да са в интернет.

От 6-7 години Пазарджик има устройствен план, направен от външни специалисти, но какъв е проблемът той да бъде достъпен?

Всеки собственик на имот може да си прави инвестиционни намерения за имота. Всеки един местен инвеститор трябва да е запознат с предвижданията на този план, за да реши къде би могъл да разшири бизнеса си. Всеки един чужд инвеститор би могъл да отвори плана на Пазарджик и да види какво се предвижда за развитие на икономическата зона. Защо не се прави това? Всеки един план от време на време се изменя и ако е публичен, тези изменения ще бъдат ясни на всички. Сега никой не знае какво е променено. Освен в Общинския съвет, но в досегашния Общински съвет нямаше нито един специалист по устройствено планиране.

Устройствените планове на селата са безнадеждно остарели

По принцип „животът” на плановете е 20-25 години, а ние имаме села с планове, които не са пипани отпреди Девети септември. Общината няма пари да възложи да бъдат изработени наново при тази задлъжнялост от над 20 милиона лева. Но има достатъчно служители, които имат правоспособност и законови правомощия да ревизират плановете. В някои от тях има предвидени улици и социалистически мероприятия, които никога няма да се осъществят и са ненужни, но блокират имоти. Нищо в тази насока не е направено досега”, каза арх. Мирчев и изрази надежда, че следващият Общински съвет ще приеме Общ устройствен план на землищата в община Пазарджик, в който би трябвало да се предвидят посоки за развитие на икономическа активност към АМ „Тракия” или към Пловдив. С локални платна на главните пътища, за да отпаднат компромисните спрямо закона ограничения от 60 км/ч на всеки километър.

„Живеем в 21 век, но колко от услугите на общината са дигитализирани

– като се почне от качването на устройствените планове в интернет и се завърши с предоставянето на скици за строеж. Те се използват дигитално – каква е пречката скицата да се дава на диск?! Болна тема от много години е незаконното строителство. Съгласно ЗУТ, задължение на кмета на общината, на неговите служители и на кметовете на населените места, е да спират незаконното строителство в зародиш. Тоест, да работят на терен. Но виждаме как се строят масивни стоманено-бетонни постройки в продължение на 1-2 години. Много по-лесно е да спреш постройка в изкоп или в основи, а не когато е построена и обитавана. В България узаконяването приключи през 2002 г. и оттам насетне незаконните сгради могат да получат статут на търпимост при определени условия. Но това трябва да става по инициатива на кмета и администрацията. Да се променят периодично регулационните планове там, където има такива строежи. Тук обаче сме свидетели на нещо, което спокойно мога да нарека престъпно бездействие на кмета, администрацията и кметовете на населени места по отношение на незаконното строителство, добави арх. Мирчев. И поясни, че от Областна служба „Земеделие” до кмета има подадени десетки сигнали за незаконно строителство в земеделски земи. По тях обаче няма нито отговори, нито действия.

Арх. Мирчев разкритикува неясната схема за поставяне на преместваеми съоръжения и правилата за паркиране и движение.Както и за липсата на контрол дори на местата за разположение на маси пред заведения, които препятстват минаването на пожарен автомобил или линейка в центъра.

„Паркирането стана огромен проблем в Пазарджик,

защото няма съвременен план за организация на движението. Такъв генерален план се актуализира на всеки 5 години. Той решава всякакъв вид паркиране и движение, включително велосипедното и това с леки акумулаторни средства. За велосипедното движение трябваше да се възстановят на първо място старите съществуващи вело алеи, да се направят такива от кварталите до центъра, както и от Пазарджик до близките села. Знаем какво беше някога в Пазарджик – всеки беше на колело в най-равния град в България. Трябва да стимулираме това алтернативно движение, за да облекчим трафика и намалим замърсяването”, каза арх. Мирчев и допълни, че всеизвестен факт е, че публичната зеленина на Пазарджик е значително под нормативите, които са 18 кв. м на жител. „При нас е малко над 10 кв. м. Необходимо е да уплътняваме зелените площи в центъра и в междублоковите пространства. Не е направено и задължителното по закон картотекиране на цялата дървесна растителност”, добави арх. Даниел Мирчев.

Купуването и продаването на гласове са престъпления!

 

Joomla SEF URLs by Artio