Печат на тази страница

Общественият превоз в Ракитово - без конкурс

Понеделник, 27 Януари 2020 16:41

Областният управител Стефан Мирев със Заповед от 27 януари разреши на кмета на община Ракитово да сключи договор за обществен превоз на пътници без конкурс за линиите от общинската и областната транспортна схема - квота на община Ракитово.

Разрeшението се дава на основание чл. 29, т.2 от „Наредба № 2 от 15 март 2002-а за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси“. Основание за разрешението е прекратяването на договора на 25 януари от страна на община Ракитово с едноседмично предизвестие, поради системно неизпълнение на договорените превози от страна на превозвача.

Срокът на разрешението е шест месеца, през които следва да бъде проведена процедура за възлагане на обществените превози в община Ракитово.

(Зн)

Joomla SEF URLs by Artio