Регионът

РИОСВ-Пазарджик санкционира 11 фирми и две физически лица

  14.05.2020 15:33             
РИОСВ-Пазарджик санкционира 11 фирми и две физически лица

ПАЗАРДЖИК. За нарушения на екологичното законодателство през март и април 2020 г. експертите и специалистите на РИОСВ-Пазарджик са съставили тринадесет акта. За същото време еко инспекторите са извършили 47 проверки в 31 обекта. От тях 24 са планови и 23 извънредни, поясниха от РИОСВ.

В рамките на осъществения контрол са дадени 5 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. За неизпълнение на условие от комплексно разрешително е съставен акт по Закона за опазване на околната среда на „Ди Ес Смит България”АД, както и на „Карскат”ЕООД (също по ЗООС), за неуведомяване на най-ранен етап на РИОСВ за инвестиционно намерение – разширение на основната дейност.

По Закона за управление на отпадъците са съставени девет акта – два на „Ресайкъл компани”ЕООД - за неизпълнение на условия от регистрационен документ, на „Екоинвестмънт”ЕООД - за неизпълнение на условия от разрешително за дейности с отпадъци, на „Пром Агро Трейд 68”ЕООД и на „Би Транс 2018”ЕООД, също за неизпълнение на условия от разрешително за дейности с отпадъци, на „Карскат”ЕООД за извършване на дейности с отпадъци без разрешително, на „Кабакчиев”ЕООД за нерегламентирано третиране на отпадъци. Още два акта са съставени на физически лица, за същото нарушение - нерегламентирано третиране на отпадъци.

По Закона за водите е съставен акт за установено административно нарушение –заустване на отпадъчни води със съдържание, превишаващо ИЕО, поставени в разрешителното за заустване на „Каучук”АД.

Съставен е акт и на „Ресайкъл компани”ЕООД - за разширяване на дейността в имоти, за които не е проведена процедура по Закона за биологичното разнообразие.

След намесата и по предписания на РИОСВ-Пазарджик, през м. март и м. април са почистени от битови и строителни отпадъци – частен имот в с. Говедаре, общ. Пазарджик, еко пътека в м. „Огледалото”, близо до гр. Стрелча, новообразувано сметище в покрайнините на с. Дюлево и нерегламентирано сметище в района след кръстовището за гр. Брацигово и с. Капитан Димитриево, в посока гр. Пещера.

За периода са предприети действия по 19 сигнала и една жалба, допълниха от еко инспекцията.

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета

Къде ще почивате това лято?


Резултати
Обяви

ПРОДАВАМ КЛИМАТИК "OSAKA", 12-ка, 380 лв. 0876 167 663.

ПРОДАВАМ КАРАВАНА ХОБИ, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ, ПЪЛНО ОБОРУДВАНЕ. 0988 373 794

ПРОДАВАМ КАРАВАНА ХОБИ, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ, ПЪЛНО ОБОРУДВАНЕ. 0988 373 794

ТЪРСЯ ТРАКТОРИСТ, ОБЩ РАБОТНИК, ЗАВАРЧИК. 0889 927 041

ТЪРСЯ ТРАКТОРИСТ, ОБЩ РАБОТНИК, ЗАВАРЧИК. 0889 927 041
Всички