Регионът

Със своя заповед кметът д-р Коев ускорява изпълнението на решението на ВАС за Клептуза

  15.06.2020 13:51             
Със своя заповед  кметът д-р  Коев  ускорява изпълнението на решението на ВАС за Клептуза

Кметът на Община Велинград в рамките на своите правомощия на 11 май 2020 е издал заповед, с която е назначил комисия, на основание Решение № 5372 от 05.05.2020г. на Върховен административен съд, постановено по Адм. дело № 8799/ 2019г. по описа на ВАС. Това съобщават от Общинската администрация в курорта. Комисията трябва  да извърши проверка, оглед на място и да направи съответните замервания на сградата на ресторант „Езерото” край Клептуза  с цел да събере всички необходими изходни данни, които да послужат за стартиране на процедурата по реда на чл.225а от ЗУТ.  Кметът на всяка една община упражнява своите правомощия,чрез издаване на заповеди за изпълнение на всяко едно решение според Закона за местната власт и местната администрация/ЗМСМА/.

Длъжностните лица от Общинска администрация, в съответствие със заповедта, са съставили констативен протокол, с който са извършени всички предварителни действия по съставянето на констативен акт по смисъла на чл.225а, ал.2 от ЗУТ. Заповедта и нейното изпълнение ще ускорят изпълнението на решението на Върховният административен съд. Целта не е да поставят под съмнение или да доведат до неизпълнение на постановеното решение, а напротив.  Кметът на Община Велинград като административен орган не поставя под съмнение или оспорване и ще изпълни влязлото в сила решение на ВАС, като се съобрази изцяло с неговата констативносъобразителна част. С издаването на тази заповед кметът е изпълнил всички законови изисквания, вменени му по ЗМСМА и ЗУТ. Опитите за внушение,че заповедта на градоначалника има самостоятелно правно значение и цели отлагане или неизпълнение на решение на ВАС, е превратно изложение на фактите.

Настоящото ръководство на Община Велинград в своите си административни действия винаги е спазвала върховенството на закона и защитата на обществения интерес, уверяват оттам. Общественият интерес ще бъде запазен и защитен при стриктно спазване на законоустановените процедури и правила, предвидени в Закона за устройство на територията,водещ до фактическото изпълнение на решението на ВАС.

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

ТЪРСЯ ТРАКТОРИСТ, ТРУДОВ ДОГОВОР, ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ,  0896/ 530 441

ТЪРСЯ ТРАКТОРИСТ, ТРУДОВ ДОГОВОР, ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ, 0896/ 530 441

ТЪРСЯ ПРИЯТЕЛКА , ГЕНОФОНД  ТРАКИЙКА, ИТАЛИАНКА, ФЕЙСБУК : ANGELO SHUMAN , 0895 33 65 65.

ТЪРСЯ ПРИЯТЕЛКА , ГЕНОФОНД ТРАКИЙКА, ИТАЛИАНКА, ФЕЙСБУК : ANGELO SHUMAN , 0895 33 65 65.

ДАВАМ  ПОД  НАЕМ  АПАРТАМЕНТ,  ДВУСТАЕН, ОБЗАВЕДЕН,  В ПАЗАРДЖИК, 0876 167 663

ДАВАМ ПОД НАЕМ АПАРТАМЕНТ, ДВУСТАЕН, ОБЗАВЕДЕН, В ПАЗАРДЖИК, 0876 167 663
Всички