Пазарджик

Няма пълна шестица по роден език

  26.06.2020 06:26             
Няма пълна шестица по роден език

Шестиците по предмети са 22

 

На 1 и на 3 юни за тринайста поредна година и за първа - при извънредни обстоятелства (след почти тримесечно обучение на учениците от разстояние в електронна среда и при засилени противоепидемиологични мерки) са проведени държавните зрелостни изпити по роден език и по предмети по избор в училищата в областта.

Резултатите от тях са важни не само за явяващите се зрелостници и за образователната система, но винаги са обект и на значителен обществен интерес. Затова е коректно да се откроят два факта, официално обявени от Министерството на образованието и науката. На първо място с удовлетворение отбелязваме, че резултатите на зрелостниците са по-добри в сравнение с предходната година. Второ -

в условията на непозната кризисна ситуация не се допусна занижаване на критерии при оценяване

(не бива да се забравя, че оценката от матурите се признава за вход в университетите).

Резултатите на учениците от област Пазарджик винаги са били близки до средните за страната и сравнително постоянни в годините. 

На матурата по роден език са се явили 1502 зрелостници. Средният успех от първия държавен зрелостен изпит - по български език и литература, е добър 4,07 при среден резултат за страната - добър 4,20. Пазарджишка област заема 20-о място от 28 области в страната. Спрямо 2019 година средният успех от зрелостния изпит по български език и литература е по-висок с 0,12. Миналата е с едно място по-напред.  Няма пълна шестица по роден език.

10,6% от явилите се на държавния зрелостен изпит по БЕЛ са получили отлични оценки

От тях 46% са зрелостници от ЕГ „Б. Брехт“, 14% - от ПМГ „К. Величков“, 12,5% - от СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велинград, 11% - от Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик; 6% - от СУ „Н. Бончев“, гр. Панагюрище, СУ „В. Левски, гр. Велинград“ -2,5%. Отлични оценки са получили и зрелостници от СУ „Кирил и Методий“, с. Нова махала; СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ракитово и СУ „Хр. Смирненски“, с. Света Петка – по 1,2%. По един зрелостник от СУ „Г. Бенковски“, гр. Пазарджик, СУ „Хр. Ботев“, гр. Септември, СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Сърница, Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм, гр. Панагюрище и СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Стрелча също са получили отлични оценки.

На втория държавен зрелостен изпит по избор на предмет са се явили 1496 зрелостници. Средният успех от всички единадесет предмета е мн. добър 4,69. Той е с 0,68 по-висок от резултатите през 2019 година.

Повишаване на резултатите се наблюдава по история и цивилизация (1,13), английски език (0,98),  немски език (0,38), география и икономика (0,19), френски език (0,16), биология и здравно образование (0,09) и философски цикъл (0,07).

Резултатите от

матурата по математика и по химия и опазване на околната среда

са съизмерими с резултатите от миналата година.

Средният резултат на зрелостниците, които са избрали изпит по степен на професионална квалификация, е много добър 4,58.

 

Обобщената в табличен вид информация представя количествените показатели на постиженията  на зрелостниците от област Пазарджик по предмети по втори ДЗИ:

 

Изпит

Брой явили се учници

Среден успех

Брой слаби оценки

Брой отлични оценки

Най-висока оценка

Брой      (най-висока оценка)

Населено място

Училище

Английски език

302

5,24

3

164

6.00

18

Пазарджик

ЕГ „Б. Брехт“ – 12 бр.

Велинград

СУ „В. Левски“ – 3 бр.

Велинград

СУ „Св. св. Кирил и Методий“–2 бр.

Панагюрище

СУ "Нешо Бончев" – 1 бр.

Биология и здравно образование

427

3,92

32

39

6,00

1

Пазарджик

 

ПМГ "Константин Величков"

 

География и икономика

127

4,01

19

6

5,74

1

Пазарджик

ПГ „Иван С. Аксаков“

История и цивилизация

10

5.13

0

5

5,98

1

Пазарджик

ПМГ " Константин Величков "

Математика

55

4,37

2

5

5,93

1

Пазарджик

ПМГ "Константин Величков"

Немски език

34

5,31

0

17

6,00

3

Пазарджик

ЕГ "Бертолт Брехт"

Руски език

4

5,11

0

1

5,54

1

Пазарджик

СУ "Георги Брегов"

Философски цикъл

36

4,16

1

1

5,75

1

Панагюрище

СУ "Нешо Бончев"

Френски език

4

4,64

0

1

5,81

1

Пазарджик

ЕГ "Бертолт Брехт"

Химия и опазване на околната среда

2

5,20

0

0

5,21

2

Велинград

СУ "Св.св.Кирил и Методий"

СПК

495

4.58

27

120

6

56

Пазарджик

 

ПГИМ – 30 бр.

Сърница

СУ „Св. св. Кирил и Методий“-8 бр.

Велинград

ПГИТ „Алеко Константинов“-7 бр.

Пазарджик

ПГМЕТ – 6 бр.

Панагюрище

ПГИТМТ – 4 бр.

Пещера

ПГХВТ „А. Ченгелев“ – 1 бр.

 

На матурата по желание са се явили 10 зрелостници. Предметите, които са избрали, са: английски език, френски език, биология и здравно образование, математика и история и цивилизация. Няма двойки. Оценките варират между добър 4,35 и отличен 6.00.

Резултатите от обучението на учениците се влияят от редица обективни обстоятелства, които следва да се отчитат. За нашата област са налице няколко специфични фактора, отразяващи се негативно на резултатите. В училищата от областта се обучават значителен брой ученици, за които българският език не е майчин,

увеличава се броят на учениците от уязвими групи,

създават се условия за сериозни трудности при обучението на тези ученици.  Коректно е да се добавят и трудностите при обхващане на някои от учениците от уязвими групи в дистанционно обучение, но и да се признаят усилията на училищните екипи и учителите, които успяха с професионализъм и отговорност да намерят подход към всеки ученик дори в условията на социална изолация.

Резултатите и техният анализ на училищно и на регионално ниво стоят в основата на регионалните и училищните политики, ориентирани към повишаване на качеството на обучението в училище за формиране на компетентностите, заложени в учебните програми по предметите. Направените изводи очертават тенденциите и определят мерките, които следва да бъдат предприети за

по-добро училищно образование

Приоритетно те ще бъдат ориентирани към осигуряване на присъствието  на учениците в учебните часове, последователна и целенасочена работа за повишаване мотивацията на учениците за учене, работа с родителите, повишаване квалификацията на учителите особено по отношение на откриване и измерване на дефицитите и уменията за планиране и реализиране на диференцирана работа за компенсиране на тези дефицити, оказване на методическа подкрепа на директорите и учителите от екипа на Регионално управление на образованието - Пазарджик.

Пенка МИХАЙЛОВА


Свързани
Последни новини
Анкета

Смятате ли, че е уместно да се ваксинирате срещу КОВИД?


Резултати
Обяви

ТЪРСЯ ПРИЯТЕЛКА, ГЕНОФОНД ТРАКИЙКА, ИТАЛИАНКА, ФЕЙСБУК: ANGELO SHUMAN, 895 33 65 65

ТЪРСЯ ПРИЯТЕЛКА, ГЕНОФОНД ТРАКИЙКА, ИТАЛИАНКА, ФЕЙСБУК: ANGELO SHUMAN, 895 33 65 65

ЛИЦЕНЗИРАНИ КУРСОВЕ: ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА, МАНИКЮР И ГРИМ, 0888  616 438

ЛИЦЕНЗИРАНИ КУРСОВЕ: ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА, МАНИКЮР И ГРИМ, 0888 616 438

ТЪРСЯ ЖЕНА ЗА ГЛЕДАНЕ НА БОЛНА ВЪЗРАСТНА ЖЕНА - С.СИНИТЕВО. ЗА КОНТАКТИ: 0886 12 45 48

ТЪРСЯ ЖЕНА ЗА ГЛЕДАНЕ НА БОЛНА ВЪЗРАСТНА ЖЕНА - С.СИНИТЕВО. ЗА КОНТАКТИ: 0886 12 45 48
Всички