Регионът

Ремонтираха детската градина към СУ „Св. Св. Кирил и Методий”

  04.09.2020 15:19             
Ремонтираха детската градина към СУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Приключи изпълненито на проекта на стойност 802 156.88 лв.

ВЕЛИНГРАД. Днес, в малката зала на Общината, се проведе заключителна пресконференция във връзка с приключването на проекта: „Ремонт, реконструкция и обновяване на детска градина в град Велинград”  АДБФП № BG16RFOP001-1.037-0004-C01 по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.037 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велинград“, финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На заключителната пресконференция присъстваха заместник кметът на община Велинград Светла Томова, инж. Мюмюн Мурад, представител на фирма „ЗАПРЯНОВИ - 03“ ООД - изпълнител на дейностите по инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството по проекта,  Васил Йорданов, представител на фирма „АСТРА КОНСУЛТ“ ЕООД, осъществяваща строителен надзор, Иво Ахчийски, представител на фирма „Рубин Комерс“, изпълнител на дейностите по „Информираност и публичност“, Ани Василева, директор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий, екипът по управление на проекта, гости и представители на медиите.

Всички присъстващи бяха запознати с постигнатите цели и резултати при изпълнението на проектните дейности.

Проектът е на обща стойност 802 156.88 лв., от които 681 833.35 лв. /85%/, предоставени от Европейски фонд за регионално развитие и 120 323.53 лв, /15%/ - от национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на договора бе 30 месеца.

 

Постигната е общата цел на проекта, а именно - подобрено качество на предлаганите образователни услуги в Полудневна детска градина към СУ "Св. Св. Кирил и Методий" чрез разширение и обновление на материално техническата база на учебното заведение.

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета

Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?


Резултати
Обяви

БИВШ ПОЛИЦАЙ, СОБСТВЕНО ОРЪЖИЕ, ТЪРСИ РАБОТА, 0876 167 663

БИВШ ПОЛИЦАЙ, СОБСТВЕНО ОРЪЖИЕ, ТЪРСИ РАБОТА, 0876 167 663

ДАВАМ ПОД НАЕМ БАР, ПАЗАРДЖИК, ЦЕНТЪР, 0876  167 663

ДАВАМ ПОД НАЕМ БАР, ПАЗАРДЖИК, ЦЕНТЪР, 0876 167 663

ДАВАМЕ СТАЯ ПОД НАЕМ, ЗА  УЧЕНИЧКА ИЛИ ЖЕНА, НЕПУШАЧКА, В ИДЕАЛНИЯ ЦЕНТЪР НА ГРАДА, БЕЗПЛАТНА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И ИНТЕРНЕТ, 034/ 46 02 80

ДАВАМЕ СТАЯ ПОД НАЕМ, ЗА УЧЕНИЧКА ИЛИ ЖЕНА, НЕПУШАЧКА, В ИДЕАЛНИЯ ЦЕНТЪР НА ГРАДА, БЕЗПЛАТНА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И ИНТЕРНЕТ, 034/ 46 02 80
Всички