Пазарджик

Ден на отворените врати в Центъра за социално включване и развитиe

  19.11.2020 12:28             
Ден на отворените врати в Центъра за социално включване и развитиe

ПАЗАРДЖИК. На 20 ноември 2020 г. (петък), от 10:00 часа до 16:00 часа, на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Любен Боянов” № 7, в Центъра за социално включване и развитие – Пазарджик (ЦСВР), ще се проведе Информационен ден с цел популяризиране на дейността му. Събитието се реализира в рамките на проект „Център за социално включване и развитие - Пазарджик” -  ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Центърът за социално включване и развитие – Пазарджик функционира като комплекс от здравно-социални услуги вече четири години. Всеки заинтересован гражданин ще има възможност на място да получи повече информация за предоставяните услуги от екипа на ЦСВР – Пазарджик, а именно:

  • Услугата ”Ранна интервенция на уврежданията” с капацитет 30 деца от 0 до 7 год. + 50 родители;
  • Услугата ”Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания” с капацитет 30 деца;
  • Услугата ”Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, услугата ”Семейно консултиране и подкрепа” и услугата “Индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“ са с общ капацитет от 300 семейства;
  • Услугата ”Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“ и услугата ”Майчино и детско здраве” са с общ капацитет от 500 потребители;
  • Услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” (популярна като „Лятно училище”) е с капацитет 30 потребители.
  •   на децата имат възможност в партньорство със специалистите от услугите в ЦСВР – Пазарджик да определят приоритетите в развитието на своето дете и да работят заедно за постигането на поставени от тях цели по отношение на подобряване състоянието на детето и създаване на подкрепяща среда, спестявайки ценни ресурси за общността. Всяка дейност цели безвъзмездно предоставяне на услугите. Входът към всяка една услуга е максимално отворен, достъпен и улеснен.

Стойността на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 930 867,00 лв. (деветстотин и тридесет хиляди осемстотин шестдесет и седем лв.). Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос 2 ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура ВG05М9ОР001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие”.

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета

Трябва ли учениците да ходят присъствено на училище?


Резултати
Обяви

ПРОДАВАМ ЛЕКАРСТВО „ИРОКСОЛ” ЗА ДЕКУБИТАЛНИ РАНИ, 0895 857129.

ПРОДАВАМ ЛЕКАРСТВО „ИРОКСОЛ” ЗА ДЕКУБИТАЛНИ РАНИ, 0895 857129.

БИВШ ПОЛИЦАЙ, СОБСТВЕНО ОРЪЖИЕ, ТЪРСИ РАБОТА, 0876 167 663

БИВШ ПОЛИЦАЙ, СОБСТВЕНО ОРЪЖИЕ, ТЪРСИ РАБОТА, 0876 167 663

ДАВАМ ПОД НАЕМ БАР, ПАЗАРДЖИК, ЦЕНТЪР, 0876  167 663

ДАВАМ ПОД НАЕМ БАР, ПАЗАРДЖИК, ЦЕНТЪР, 0876 167 663
Всички