Регионът

Пловдивско дружество ще добива медни руди от находище „Цар Асен-2"

  18.03.2021 14:04             
Пловдивско дружество ще добива медни руди от находище „Цар Асен-2\

Пловдивското дружество „КЦМ 2000“ АД ще добива метални полезни изкопаеми - медни руди, от находище „Цар Асен-2", разположено в землището на община Пазарджик. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на вчерашното му заседание, с което дружеството е определено за концесионер.

Концесията за находище „Цар Асен-2“ се предоставя за 30 години. През този период дружеството ще инвестира близо 11 млн. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период на договора са близо 4 млн. долара без ДДС. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства тези приходи постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е Пазарджик.

(Зн)


Свързани