Регионът

Проучват има ли желаещи за детска кухня в Стрелча

  11.05.2021 14:04             
Проучват има ли желаещи за детска кухня в Стрелча

Община  Стрелча прави проучване за желаещи да ползват услугите на Детска кухня към яслена група на детска градина  „Д-р Стайко Стайков“. В детската кухня ще се приготвя храна за обяд  за деца от десетмесечна до тригодишна възраст, отглеждани в домашна обстановка. За получаване на храната  от детската кухня родителите ще заплащат такса в размер на 1.80 лева, а останалата част от себестойността  на  храната ще се дотира от община Стрелча.

Нека всички, които искат да ползват услугите на детската кухня, да заявят желанието си при директорката на детската градина „Д-р Стайко Стайков“ или на телефон 0887693407. Регистрацията на желаещите ще се извърши чрез подаване на заявление, бележка от личния лекар с указания за хранителния режим на детето и копие от акта за раждане на детето. Това ще стане  след  разкриване на детската кухня.

(Зн)


Свързани