Регионът

В Панагюрище 139 деца са записани електронно за първи клас по първо желание

  10.06.2021 16:54             
В Панагюрище 139 деца са записани електронно за първи клас по първо желание

От първо класиране общо 139 са записаните първокласници, чрез електронната система за прием, за учебната 2021/2022 година,  в трите училища на територията на град Панагюрище.

Модулът за регистрация на заявленията за прием на ученици в първи клас бе активиран на 21 май в 12:00 часа. Достъпът до сайта се осъществи чрез банер на началната страница на сайта на Община Панагюрище. Родителите можеха да регистрират заявление както онлайн, през сайта за прием, така и на място в даденото училище. За тяхно улеснение, във всички училища имаше екипи, които оказваха подкрепа при подаване на електронни заявления. Правилата и критериите за прием са достъпни в раздел „Нормативна уредба“ на публичния сайт за прием на Община Панагюрище - https://www.panagyurishte.org/.

Свободните места за второ класиране отвчера са обявени на сайта за прием, на началната страница на сайта на Община Панагюрище.Системата се отвори за регистрации на нови заявления, на неучаствали в първо класиране деца, на 10 юни в 10:00 часа. Регистрации ще са възможни до 23:59 часа на 11 юни.

Резултатите от второто класиране ще бъдат публикувани на 14 юни. А записването, след второто класиране, ще е на 15 и 16 юни в училището, в което е прието детето. От 22 юни подаването на документи за децата, които не са записани в първи клас, ще става на място в училищата, в които има свободни места. До 15 септември директорите на училищата утвърждават списъците на приетите ученици по паралелки.

С използването на системата за електронен прием на учениците в първи клас, Община Панагюрище осигурява по-добра информираност на  родителите и създава по-ефективна организация на приема на децата в първи клас на територията на град Панагюрище.

(Зн)


Свързани