Регионът

Обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на Община Стрелча

  17.12.2021 10:45             
Обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на Община Стрелча

На 15.12.2021 г.. в Ритуалната зала на Общинска администрация бе проведено обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на Община Стрелча 2021 – 2027 г. (ПИРО).

По своята същност Планът е основополагащ и стратегически документ - важен инструмент за управление на общината през следващите 7 години.
В началото на публичното мероприятие ръководителят на екипа за изготвяне на документа – зам.-кметът на общината Васил Кацаров, представи общата рамка на проекта на ПИРО, заложените приоритети и мерки за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на община Стрелча. При реализацията на мерките ще се използват финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете от Европейския съюз, посочи също така зам.-кметът на общината.

В последващата дискусия, в която активно участие взеха представители на Обществения съвет в Община Стрелча и Иванка Илиева – председател на Общински съвет – Стрелча, бяха дискутирани въпроси, свързани с дефинираните приоритети на Плана, а именно: чистотата на въздуха и питейната вода, оптималното използване на балнеологичните ресурси на минералната вода, развитието на образователните институции в общината и алтернативния потенциал на дуалното обучение, електронното управление и услуги на администрацията.
Препоръките на присъстващите бяха насочени към предприемане на мерки за търсене на алтернативни източници за водовземане, включване на конкретни финансови инструменти и действия в плана, обвързването му с европейските програми и проекти.
Проектът на ПИРО е публикуван на официалната страница на Община Стрелча. Същият е отворен документ, който може да бъде актуализиран и изменян с решение на Общинския съвет.

(Зн)

 


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

ВЪЗРАСТНА ЖЕНА ТЪРСИ ЖЕНА, КОЯТО ДА ЖИВЕЕ С НЕЯ БЕЗ НАЕМ СРЕЩУ ГЛЕДАНЕ. 0884 223 113

ЛИЦЕНЗИРАНИ КУРСОВЕ, ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА, МАНИКЮР, ГРИМ. 0888 616 438

РЕСТОРАНТ РОНИ /ТЕАТЪРА/ - БОГАТО ОБЕДНО МЕНЮ. КЕТЪРИНГ ДО ДОМА И ОФИСА. КАЧЕСТВО НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ. 0878 103 118
Всички