Понеделник, 09 Май 2022
 
Пазарджик

Вторият етап на санирането обхвана 21 блока и кооперации

  21.12.2021 12:40             
Вторият етап на санирането обхвана 21 блока и кооперации

На пресконференция днес бяха представени резултатите от реализацията на проекта „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – II етап“.

Той обхвана 21 блокове и кооперации на улиците "Сан Стефано" №18, вх. А и вх. Б, "Тодор Каблешков" №20 и №22, "Белмекен" №3 и №3А, "Освобождение" №8, "Кочо Честименски" №22, "Цар Асен" №27, "Стоян Бакърджиев" №10 и №12, "Стоян Михайловски" №9 и №9А, "Запрян Цоков" №26, "Найден Геров" №10, "Йордан Ненов" №7, "Найден Геров" №7, "Княз Борис I" № 33 и "Кесарий Попвасилев" №2, "Хаджи Рашко Хаджиилиев" №24, "Никола Вапцаров" №12, "Никола Вапцаров" №14, "Ованес Соваджиян" №38, "Княз Александър Батенберг" №20 и №22. Както и на булевардите "Александър Стамболийски" №43, вх. А и вх. Б, "България" №9 и №11 и "България" - №18, №16 и №14.

Проектът е насочен към

повишаване енергийната ефективност

и достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ на жилищните сгради. Осигуряват се по-добри условия на живот на домакинствата, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

В 21-те многофамилни жилищни сгради са извършени редица строително-монтажни работи, свързани с внедряване на енерго-спестяващи мерки, в това число топлоизолация по ограждащите конструкции (фасадни елементи и покрив), подмяна на дограма и стълбищно осветление, както и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено вследствие на обновяването.

Реализирани са също така мерки, целящи подобряване на

достъпа на лица с увреждания

до сградите, мерки по конструктивното възстановяване/усилване, а за сградите, за които в доклада от обследването за енергийна ефективност е доказано постигане на икономия на първична енергия мин. 60% – и мерките, предписани като задължителни в техническото обследване.

В резултат на изпълнението на проекта се подобрява обликът на градската среда. По-добри веча са и експлоатационните характеристики на многофамилните жилищни сгради. Намалява се още годишното потребление на първична енергия с 5451,39 Mwh/y, както и на емисиите на парникови газове с 1214,77 тона/годишно, което, освен икономически ефект за живущите в обновените сгради, има екологичен ефект за всички граждани. Домакинствата със санирани жилища ще плащат по-малки сметки за енергия, а всички ние ще дишаме по-чист.

Проектът

„Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – IІ етап“ се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Договор № BG16RFOP001-1.013-0006-C01 (№ РД-02-37-11/12.03.2020 г.). Стойността на проекта е 3 637 331,50 лв., от които 545 599,71 лв. са национално съфинансиране, а 3 091 731,79 лв. е размерът на финансирането от Европейския фонд за регионално развитие. Реализира се в периода 12.03.2020 г. - 12.01.2022 г.

Катя ФИЛИПОВА


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

ВЪЗРАСТНА ЖЕНА ТЪРСИ ЖЕНА, КОЯТО ДА ЖИВЕЕ С НЕЯ БЕЗ НАЕМ СРЕЩУ ГЛЕДАНЕ. 0884 223 113

ЛИЦЕНЗИРАНИ КУРСОВЕ, ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА, МАНИКЮР, ГРИМ. 0888 616 438

ЛИЦЕНЗИРАНИ КУРСОВЕ, ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА, МАНИКЮР, ГРИМ. 0888 616 438
Всички