Понеделник, 04 Юли 2022
 

Експерти от НПО: Ранното детско развитие и отговорното родителство у нас са екзотика

  04.05.2022 07:42             
Експерти от НПО: Ранното детско развитие и отговорното родителство у нас са екзотика

Тепърва трябва да се запълват празнините в тази насока

ПАЗАРДЖИК. У нас има дефицити при осъзнаването на значението на ранното детско развитие за пълноценното физическо, емоционално и интелектуално съзряване на децата от 0 до 3-годишна възраст. Въпросът е силно доминиран от медицинската парадигма и фокусът е поставен върху физическите и здравните нужди. Темите за емоционалното и интелектуалното развитие се възприемат по-скоро като екзотика.

Това обявиха експерти на

регионален форум за застъпничество по проект „Ранно учене за развитие“

в областния град. Събитието се организира от фондация „ИГА“, в него участваха представители на институции и неправителствени организации, работещи в сферата на социалните услуги, здравеопазването, образованието. Заместник областният управител Петя Цанкова откри форума и благодари на всички, които работят и подкрепят дейностите по настоящия проект.

„Провеждането на успешна застъпническа кампания, като част от дейностите по настоящия проект е

първата стъпка към привличане и използване потенциала и опита

на всички заинтересовани страни, които работят в системата на социалното подпомагане,здравеопазването, образованието. Фокусът е изключително важен и интересен за обществото ни. Той е свързан с осигуряването на допълнителна грижа и подкрепа към уязвими семейства с деца от 0 до 3 години, подпомагане на отговорното родителство и подобряване качеството на грижа за тези деца“, каза Петя Цанкова.

Проект „Ранно учене и развитие“ е част от проект за подобряването на майчиното и детско здраве „С грижа от 0 до 3“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и „Портикус“. Основният идентифициран проблем е

свързан с липсата на адекватни и достъпни услуги, предоставящи благоприятна среда

за подпомагане на отговорното родителство и подобряване качеството на грижа за деца 0-3 г. Водеща организация по проекта е Сдружение с нестопанска цел „ЛАРГО“ гр. Кюстендил, а партньори са Фондация „Фонд ИГА“ и Фондация „Бъдеще“ гр. Ракитово.

Димитър Русинов от ИГА поясни, че се предвиждат подобни форуми и в няколко други градове.

Ана Кривонозова, която над 20 години работи като медиатор в Ракитово и региона, а сега представлява фондация „Бъдеще”, заяви, че темата е нова за България и тепърва ще се популяризира. Тя запозна аудиторията с резултатите от работата по проекта. По данни на Евростат близо една четвърт на населението в ЕС е н риск от бедност и социално изключване в началото на второто десетилетие на 21 век.

А този шокиращ среден резултат се дължи на страни като България и Румъния

През същия период в риск от бедност и социално изключване е всеки втори българин. Силно обезпокоително обаче е обстоятелството, че у нас бедността е и детска, подчерта експертът. Същевременно Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2021-2030 г. обаче остава в рамките на старата парадигма, че здравната система трябва единствено да се ангажира с болните деца и децата с увреждания, които очевидно се разглеждат като болни. Същевременно в програмните документи в областта на здравните грижи отсъства конкретна визия за грижите за бебетата, особено за тези от уязвимите групи.

Най-близо до разбирането за ранно детско развитие е програмата „Майка и бебе”

на АСП, но в годишните си отчети агенцията не публикува информация колко майки и бебета са били настанени в 13-те центъра с общ капацитет 81 места. Финансовите помощи, които се отпускат от АСП по програмата „Подпомагане на семействата с деца” са добре дошли, но не помагат за развиване на капацитета на родителите за отговорна грижа към бебетата.

Цялата статия - в книжния брой на "Знаме"

 

 

 

 


Свързани