Понеделник, 04 Юли 2022
 
Регионът

Кметът Йордан Младенов: Усещането за спокоен живот прави Пещера специално място

  06.05.2022 09:06             
Кметът Йордан Младенов: Усещането за спокоен живот прави Пещера специално място

Важно е жителите на общината да усещат подкрепата на местната власт

Град Пещера празнува, а по този повод разговаряме с общинския кмет Йордан Младенов.

- Г-н Младенов, в навечерието на празничния 6 май, с какво се гордеете за стореното в община Пещера?

- Удовлетворен съм от изпълнението на проекти в различни сфери на обществения живот, които обществеността очакваше и бяхме поели като ангажимент – обновяване на училища и детски градини, подобряванпе на инфраструктурата,  обособяване на нови зони за отдих, изграждане на детски площадки и съоръжения, създаване на условия и грижа за децата и възрастните хора.

- Кои са най-сериозните изпитания за кмета днес – във време на икономическа криза, висока инфлация и високи цени на газа и тока?

- Ситуацията, продиктувана от обстановката в страната и чужбина ни кара да прецизираме непрекъснато решенията,  които приемаме и да ги съобразяваме с ежедневните потребности. Особено сега - в обстановката на нарастваща инфлация и поскъпване на горива и еленергия, е важно жителите на общината да усещат подкрепата на местната власт. Работим в единомислие с Общински съвет, което прави решенията ни целесъобразни и навременни. В пълен синхрон са взаимоотношенията ни с местния бизнес и обществените организации. Живеем с грижите и тревогите на общността, независимо от нашите културни и етнически различия.

- Вие сте бил председател на бизнес център. Общината улесни административните процедури и е успешен партньор с едни от най-големите предприятия в областта. Има ли какво да се желае още в тези взаимоотношения с местния бизнес?

- Ролята на местната власт е създаване на условия за успешно развитие на бизнеса. Една от посоките, в които работим за улесняване на бизнеса в административното обслужване  е  предоставянето  на административни услуги по електронен път. От началото на мандата, Община Пещера предоставя 70 електронни административни услуги, с което улесняваме административните процедури. Продължаваме да работим в много добро партньорство с неправителствени организации и фирми за повишаване благосъстоянието на жителите на общината.

- Какви проекти за подобряване живота на хората предстоят скоро?

- През миналата година започнахме обновяването на дворните пространства на детските градини. Началото беше поставено с реновиране на дворните  пространства на ДГ„Изгрев“ и ДГ „Слънчо“.  Обособиха се самостоятелни площадки за игра за различните възрастови групи в двете детски градини, с което спазваме изискванията за безопасност и европейските стандарти. В началото на годината възложихме проектна документация за реновиране на дворното пространство на ДГ „Сокола“. Предстои избор на изпълнител за предвидените СМР. Предстои изготвяне на проектна документация за изграждане на ново тренировъчно футболно игрище в границите на съществуващия градски стадион.

Особен акцент в дейността на ръководството е възлагане на проектиране и търсене на финансова възможност за реализиране на многофункционална спортна зала и плувен басейн, с което да създадем прекрасни условия за развитие на спорта, както на децата и младежите, така и на жителите и гостите на общината.

На следващо място, за подобряване на водоснабдяването е изготвен проект за реконструкция на довеждащ водопровод от съществуващ каптаж „Новомахаленски“ до съществуваща водопроводна мрежа на гр.Пещера. От съществуващ каптаж в с.Капитан Димитриево е изготвен проект за довеждащ водопровод до съществуваща водопроводна мрежа в населеното място. Предстои съгласуване и изпълнение на проектите, с което ще се подобри качеството на живот на населението. 

Грижата за възрастните хора и най-уязвимите в обществото ни – хората с увреждания, ни задължава непрекъснато да търсим възможности за подобряване на жизнения статус. Такива са проектите за предоставяне на топъл обяд и патронажни грижи, подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж, клубовете на пенсионерите и хората в неравностойно положение и социалните услуги за деца и възрастни.

- В родопската община има редица културни събития, които допринасят за имиджа й на духовен център – кризата ще редуцира ли някои от тях?

- Напротив. Културният календар на общината е със завишен обем и качество на културни събития през годината. Ще възстановим провеждането на Международния фолклорен фестивал, рок-феста, Националния детски пленер, Националния фестивал на кешкека и народните умения, театралните постановки на крепост „Перистера“.

- Художествената галерия „Проф. Веселин Стайков“ е сред водещите културни институции в цялата Пазарджишка област. Как го постигате?

- В Община Пещера изобразителното изкуство е с традиции.  Тук трябва да споменем имената на първия пещерец, завършил художествено образование в Русия преди Освобождението – Андон Теохаров, художниците Петър Стайков, проф.Веселин Стайков, Владимир Рилски, доц. Стоян Раканов, както и съвременните им последователи.

Всичко това ни задължава да развиваме този вид изкуство, защото ние наистина притежаваме най-доброто изложбено пространство в региона, което от своя страна привлича творци от страната и чужбина.

- Какво прави Пещера специално място за жителите и гостите на града?

Усещането за спокоен и нормален живот е важно за жителите и гостите ни. Ниската престъпност, качествената грижа за деца и възрастни, липсата на социално напрежение и несигурност, възможността за пълно ползване на социални придобивки и места за социални контакти, подредена инфраструктура, сигурност за работните места и доходите, възможността за реализация на младите хора са фактори, които затвърждават Пещера и населените ни места като уютно и удобно място за живот.

- Какви възможности за развитие имат младите хора в един малък град?

- Малко са градовете в България, като нашия, които предоствят съвременно обучение на подрастващото поколение. Пещера е от малкото градове, в които функционира иновативно училище. Професионалното обучение  се провежда в дуална среда, благодарение на доброто взаимодействие между община и местен бизнес. Фирмите в града ни финансират подобряването на материалната база и  оборудването на кабинети за проф. обучение. Възможността, учащите да подпишат договори  за бъдеща проф.реализация,  дава допълнителни стимули  и насърчава младежите да продължат обучението си във висши училища.    

10. Вашите пожелания към съгражданите Ви навръх Празника на града – 6 май, в който почитаме Свети Георги Победоносец?

Пожелавам здраве и благоденствие на жителите и гостите на Пещера. Нека се чувстват сигурни, спокойни и горди наследници на своите деди! Нека вървим по нашия път заедно, ръка за ръка с децата си,  за да има още по-желана и обичана европейска Пещера!

Пенка МИХАЙЛОВА


Свързани