Други

Златен почетен знак за зам.-окръжния прокурор Таня Мадина

  03.06.2022 12:07             
Златен почетен знак за зам.-окръжния прокурор Таня Мадина

СОФИЯ-ПАЗАРДЖИК. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Таня Мадина – заместник-окръжен прокурор на Окръжната прокуратура в Пазарджик с отличие „Личен почетен знак първа степен – златен” и парична награда. Признанието е за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Поради навършване на 65-годишна възраст Таня Мадина е освободена от заеманата длъжност окръжен прокурор на Окръжна прокуратура –  Пазарджик  и от длъжността прокурор, считано от 07.06.2022 г.

Прокурор Мадина се ползва в правните среди с име на безупречен професионалист.

(Зн)


Свързани