Понеделник, 04 Юли 2022
 
Регионът

Кампания за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в Стрелча

  03.06.2022 12:17             
Кампания за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в Стрелча

Община Стрелча организира кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/. Инициативата ще се проведе от 01 до 10 юни 2022 г.

Излязлата от употреба техника ще се приема безвъзмездно в базата на ОП „БКС и ОИ” гр. Стрелча (Дараците).

По време на обявената кампания, ОП „БКС и ОИ” гр. Стрелча се ангажира със събиране на излязло от употреба ИУЕЕО от предварително заявени обекти на лица в неравностойно положение.

(Зн)


Свързани