Други

Незабравим Ден на детето за момчетата от ВУИ - Ракитово

  06.06.2022 14:30             
Незабравим Ден на детето за момчетата от ВУИ - Ракитово

По традиция през последните десетина години момчетата от ВУИ “Ангел Узунов” - Ракитово се включват активно във всички тържества и празници, организирани от Община - Ракитово, читалище “Будилник 1898” - Ракитово и МКБППМН - Ракитово. През двете пандемични години само във ВУИ се провежда присъствено обучение, което дава възможност на децата от интерната да организират и да участват в много вътрешноучилищни празненства. Извънкласните дейности дават много възможности за изява на децата и се превръщат във визитна картичка на училището. Сега много хора от Ракитово, от Пазарджишка област и дори на национално ниво са чували за децата от ВУИ и могат да ги разпознаят.

За Деня на детето 1 юни 2022 г. в Ракитово се организира празненство, но само за деца между 5 и 10 години. Във ВУИ няма момчета от тази възрастова група. Решено е да се организира училищно празненство, в което да вземат участие всички момчета, които в момента са в училището. Организатори са социалният работник Гергана Чолакова (г-жа Гери) и учителят Свилен Топчиев. Изработена е специална покана към учители, служители и ученици. Всеки, който се чувства дете и има нещо детско в себе си, може да се включи и да се забавлява съобразно таланта и настроението си. Предвидените дейности и игри са разнообразни: рисуване на флипчарт и на асфалт, хоро и танци съобразно настроението, бадминтон, надпреварване с чували, шахмат, дърпане на въже.

За да има време за игри и забавления часовете са намалени. Началото на празника е дадено с общ строй, за да се запишат желаещите за първата серия от игри и дейности. Първи са турнирите по шахмат, бадминтон и рисуване на флипчарт. Желаещите са много, затова са определени отговорници, които са и консултанти и съдии.

За шахмата отговаря учителят Бладен Бадански. Записват се: Владимир Георгиев - IV кл.; Камен Асенов - VI кл.; Асен Демирев, Румен Тодорков и Любомир Лалев - VII кл.; Петър Стоянов и Илия Гушмашки - IX кл.; Николай Смаилов - XI кл. и служителите Латин Ананов и Георги Балкански. Съдията г-н Бадански прилага системата “всеки срещу всеки”, която е най-справедлива. До полуфинали стигат Петър срещу Камен и Румен срещу Николай. За финала се класират Камен и Николай. Побеждава Камен и заема I място. Втори е Николай. На малкия финал между Петър и Румен побеждава Румен и става трети.

Оспорван е и турнирът по бадминтон. За първи път се използва подарената малка мрежа за бадминтон. Записват се 14 състезатели: Гошо Йосков, Бони Златев и Ферди Чакъров от V-VI кл.; Йордан Йорданов, Румен Тодорков, Иван Атанасов и Асен Демирев от VII кл.; Яшар Маринов и Емрин Мехмедов от VIII кл.; Филип Стоянов и Петър Стоянов от IX кл.; Александър Митев, Дамян Дончев, Райко Рамадан и Милен Рамадан от X кл. Съдия е учителят Петър Петров. Избраната система отново е “всеки срещу всеки”. В челната тройка се класират: Дамян Дончев - I място, Ферди Чакъров - II място и Александър Митев - III място.

Съдии и консултанти за рисуването на флипчарт са учителят Надежда Димова-Цигова и психологът Марияна Пелева. Регламентът дели момчетата на групи: група на малките, в която влизат III, IV, V, VI класове; група VII клас, група VIII клас, група IX клас, група X, XI, XII клас. Децата трябва да изберат име на групата си, лого и да ги онагледят. Най-активно участие вземат Стоян Иванов от VIII клас, както и Веселин Василев и Борислав Славков от VI клас.

Втората група игри и дейности са също атрактивни: рисуване на асфалт, надпревара с чували, теглене на въже и народни хора.

За състезанието с чували се записват 25 ученика: Гошо Йосков, Бони Златев и Ферди Чакъров, Владимир Иванов, Янко Иванов, Камен Асенов от V-VI кл.; Ахмед Еламин, Йордан Йорданов, Румен Тодорков, Иван Атанасов от VII кл.; Нено Николов, Яшар Маринов и Емрин Мехмедов, Никола Донев, Моню Монев, Антон Тошков от VIII кл.; Филип Стоянов и Петър Стоянов от IX кл.; Илия Гушмашки, Александър Митев, Дамян Дончев, Райко Рамадан и Милен Рамадан, Десислав Николов от X кл.; Николай Смаилов от ХI кл. Съдии са учителите Китен Кюлюмов и Петър Петров. Поради малкото пространство и желанието за обективно отчитане на резултатите участниците се разделят на тройки. Победителят от всяка тройка се класира за втори кръг ва надпреварата, а другите двама отпадат. Във втория кръг се състезават две тройки. Победителите в тях са Дамян Дончев и Филип Стоянов. Съдиите отчитат равен резултат и решават надпреварата между двамата да се повтори. Публиката е много ентусиазирана и шумно подкрепя своя фаворит. Но отново няма победител и съдиите по соломоновски дават две първи места.

Съдии и консултанти за рисунка на асфалт са г-жа Сузана Тронова - ресурсен учител, Георги Коцев - инструктор и Таня Пейчинова - служител. За рисунките домакинът Мария Кадрева е запазила цветни и бели тебешири, дарени от Уницеф. Веселин Василев иска да покаже съкровеното си желание да има къща и дом. През ваканциите той помага при отглеждането на животни. Никола Донев и Емрин Мехмедов рисуват успешно Спондж Боб с квадратни гащи. Ленко Николов се увлича по самолетите и естествено рисува самолет. Братята Румен и Десислав показват едно огромно сърце. Александър Митев изразява любовта, която напира в него чрез красиви очи и думата “LOVE”. Нено Николов рисува дъгата. Гошо Йосков показва неочакван талант и рисува красива звезда. Включват се и други момчета, като Ахмед Еламин и Бони Златев. Николай Смаилов отива да рисува зад училищната сграда, за да не го смущава никой. Той иска да покаже морето от Китен, където момчетата са били на почивка миналото лято. Изведнъж става ясно, че децата обичат красивото, обичат да се изявяват и таят в себе си много мечти и таланти.

Най-емоционалната игра се оказва тегленето на въже. Съдии отново са Петър Петров и Китен Кюлюмов. Момчетата се състезават по паралелки. Стартират малките от III, IV, V и VI клас срещу VII клас. Изминава доста време докато съдиите уталожат страстите. Въжето трябва да е разположено така, че всеки отбор да притежава половината от него. Отборите са от по пет човека. С фланелки на тревата е отбелязано разстоянието от две крачки, през което трябва да се издърпа противниковия отбор. Стартът се дава, когато двата отбора са натегнали малко въжето, така че да е опънато и да не се измести рязко. Чак след всичката тази подготвителна работа г-н Петров със свирката дава старт. При предварително дърпане от единия отбор следва фалстарт и всичко се повтаря. След първото теглене победител е групата на малките. Следва среща между отборите на VIII и IX клас. Следва изненада и отборът на VIII клас отстранява фаворитите от IX клас. Във втория кръг се срещат считаните за фаворити X и XI клас срещу отборът на малките от III до VI клас. Следва нова изненада и малките отстраняват и най-големите. При тази среща изпъква Янко Иванов, който е в IV клас, но на години е по-голям и е много здрав.

Финалът при дърпането на въже е кулминацията на празника за Деня на детето. Емоциите в публиката са нажежени до червено. Момчетата от ВУИ се прекланят пред силата, а тук явно е най-силовото състезание. Съдиите Петров и Кюлюмов неколкократно подреждат победителите от предишния кръг: отбор VIII клас и отбор III, IV, V, VI клас. Побеждават малките и Янко Иванов получава своите 15 минути слава.

Празникът за Деня на детето завършва по традиция с хоро, на което се хващат ученици, учители и служители. Раздадени са бонбони за участие на всички деца, а на изявилите се и още нещо - бисквити, вафли, безалкохолни. Всички са доволни и малко уморени. Още един прекрасен ден в любимото училище.

Автори: Румен Николов - VII клас и

Свилен Топчиев - учител

 


Свързани