Регионът

Реставрират Стария часовник в Пещера

  27.06.2022 12:22             
Реставрират Стария часовник в Пещера

Министерство на културата одобри проект на Община Пещера за изпълнение на дейности по консервация и реставрация на Стария часовник.

Финансовата подкрепа от Министерството на културата е в размер на 116 892,64 лв.

Сградата е с важно значение за местната общност и за развитие на регионалния туризъм. Реализирането на проекта ще допринесе и за по-добрия облик на града, както за гостите, така и за жителите на града.

Със Заповед № РД09-432/ 24.06.2022 г. е одобрен за финансиране проект  „Благоустрояване на УПИ XXIV -3500, Стария часовник в кв.205, ПИ с идентификатор 56277.503.594 по КККР на гр. Пещера”.

Целта е да се извършат активни дейности по опазване на архитектурно-строителния паметник на културата, в резултат на което ще се запази максимално автентичния му вид.

Проектът предвижда цялостно укрепване на фасадата. За целта ще бъдат подменени някои от камъните по облицовката, наново ще бъдат положени фугиращи смеси, като старите ще бъдат премахнати механично. Освен консервация и реставрация, проектът предвижда и благоустрояване на площите около паметника, както и атрактивно осветление.

(Зн)


Свързани