Регионът

Кметът инж. Георги Павлов: Стрелча празнува обновен, със свежа и модерна визия

  30.07.2022 07:56             
Кметът инж. Георги Павлов: Стрелча празнува обновен, със свежа и модерна визия

Туристическият профил на града ни задава основния ни приоритет, подготвили сме нови проектни предложения

В навечерието на Празника на Стрелча (30 юли) разговаряхме с кмета на общината инж. Георги Павлов. Ето как отговори той на нашите въпроси:

- Поводът за днешната ни среща е предстоящият Празник на Стрелча. Какво е той за стрелчани?

- Празникът на Стрелча е свързан с Илинден и искам да отбележа, че много малко селища имат за покровител Свети пророк Илия. Тази неслучайност свързвам с неспокойния и пламенен дух на стрелчани.

Всяка година усещането за Празника на града е тържествено и с особен заряд.  Представете си една традиция, която е повече от стогодишна и ние всяка година я захранваме с нова енергия и живот.  Това вече е историчност и отговорност към бъдещето.

Празникът е нещо повече от веселие. Той е и чувството за принадлежност към общността и личното отношение към развитието на града. Затова към организацията на празничния ден подхождаме сериозно и се стремим да има разнообразни прояви, които да не са откъснати от отколешната традиция за почитане на Свети Илия и празнично веселие. 

- И видимите резултати са повод за добро настроение. От кои от тях сте особено доволен?

- С удовлетворение ще започна отговора на въпроса със завършения процес на реконструкция на 70-годишната остаряла водопроводна и канализационна мрежа  на 10 улици - 6 в кв. „Господа“ и още 4 в други квартали – „Димитър Благоев“, „Полковник Тимирязев“, „Стара планина“ и „Петра войвода“. Шестте улици са благоустроени, а в момента завършваме благоустрояването на други 8 улици в кварталите „Гергьовден“, „Крушака“ и „Витоша“.

Съвсем скоро предстои подмяната на водопровод и канализация на още 4 улици в кварталите „Господа“, „Витоша“ и „Крушака“.

Доволен съм и от това, че изградихме две нови детски площадки с кътове за отдих във вече споменатите „Гергьовден“ и „Витоша“ с финансиране по Националната кампания „Чиста околна среда“ към ПУДООС, с което общият брой на новоизградените площадки в общината от началото на мандата става 7.

Приключи работата по реновиране и прилагането на мерки за енергийна ефективност на сградния фонд на НЧ „Просвещение-1871“, с което се обезпечава културния и творчески живот в града.

Завършихме ремонта на сградата на Домашния социален патронаж с капацитет 200 потребители, фасадата и дворното пространство на новия Център за социална рехабилитация и интеграция, в който социални и рехабилитационни занимания получават 20 деца.

90% от автопарка на Общинското предприятие „БКС и общински имоти“ е обновен, което в значителна степен подобри дейностите по почистване, сметосъбиране и сметоизвозване. Общината осигури собствени съдове за разделно събиране, като започна и поетапното снабдяване на домакинствата с тях. Тази дейност е част от общата стратегия за екологично събиране на отпадъци, която вече дава резултати и всеки непредубеден гражданин ще ви каже, че Стрелча е чист и уютен град.

Гордост за нас е спечеленото финансиране на четири мащабни проекта, три от които са осигурени от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите, а именно – така необходимата за курортен град като Стрелча пречиствателна станция за отпадни води и два проекта, отнасящи се до реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа на селата Блатница и Смилец. По програмата ”Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2020 г. Общината ще изгради система за отопление и охлаждане с геотермална вода за СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и буферен резервоар за съхранение на минералната вода.

Празникът на града е повод да отбележа обновената и освежена визия на Стрелча с новата концепция за озеленяване, зацветяване и  поливна система. Модерна система за видеонаблюдение с локален център за видеоконтрол осигурява безопасността на жителите и гостите.

Наред с инфраструктурната провеждаме и силна социална политика. Увеличеният брой социални услуги, които Общината предоставя на гражданите ни даде основание да изградим Комплекс от социални услуги, в който влизат Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Подай ръка“,  „Асистентска подкрепа”, „Домашен социален патронаж“,  „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация”. Отделно реализираме още няколко социална проекта.

Особено се гордея с Центъра за социална рехабилитация, в който 20 деца  получават разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни грижи, подпомагащи тяхното развитие. Дълго време тази социална услуга е била престъпно подценявана, а държавната субсидия връщана. Заехме се сериозно с идеята да бъде изграден център и осигурихме чудесна среда за занимания – вътрешна и външна, а отличните отзиви още повече ни мотивират да продължим напред със социалната политика.

- Готвите ли нови проекти?

- Готови и на етап входиране са три проектни предложения в Държавен фонд „Земеделие“ – „Благоустрояване на 8 бр. улици в Стрелча“, „Рехабилитация на 3 пътни участъка от IV-класната общинска пътна мрежа на територията на община Стрелча“ и „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Общинска администрация – Стрелча“.

По Оперативна програма „Околна среда“ 2-21-2027 г. сме подготвили проекта „Център за разделно събиране, поправка и повторна употреба на отпадъци от домакинствата в община Стрелча“.

Работата ни за привличане на финансови средства не спира и съм уверен, че скоро ще имаме положителни резултати.

- А каква е Вашата политика по отношение на културата и туризма?

През тази година обогатихме Културния календар на общината с множество прояви, свързани с монтирането на лятна сцена в Градския парк и ежеседмично провеждане на инициативата „Тематичен уикенд“ на нея с участието на местните самодейни състави и гостуващи артисти.

Ползотворната ни съвместната работа и партньорство с НЧ „Просвещение-1871“ разшири културния хоризонт, което е в полза както на стрелчани, така и на гостите на града.

Едва ли буди съмнение, че туризмът е основен приоритет за общинското ръководство, като се има предвид туристическия профил на Стрелча. Новото през този мандат е успешното сътрудничество с туристическия бранш в осъществяване на множество инициативи от Културния календар и Програмата за туризъм на общината. Хотелиери, ресторантьори и търговския бизнес се включват активно в презентирането на местния туристически продукт и съм убеден, че това е правилната посока на действие за рекламиране и привличане на туристи.

В началото на летния сезон отворихме тракийската гробница „Жаба могила“ за всекидневни посещения и към момента регистрираме силен интерес и посещаемост. От юли месец осигуряваме и екскурзовод за тракийските светилища „Кулата“, „Скумсале“ и „Качулата“.

Силна културна и събитийна програма, развиване на туристическия потенциал на Стрелча, партньорство с бизнеса – това са основните стълбове на туристическата стратегия на общинското ръководство.

- Имате ли обратна връзка с гражданите?

- Да, определено. Получавам устни и писмени сигнали за пропуски, нередности или просто мнения и препоръки. Постоянно имам връзка с гражданите, както в кабинета, така и навън и по кметствата. Радвам се, когато гражданите се обръщат към местната власт. Това означава, че ни имат доверие и разчитат на нашата експертиза.

Всеки сигнал и предложение за мен е необходимата обратна връзка за всичко, което се случва. Благодаря на всички, които сигнализират. Нашата работа е изцяло в услуга на гражданите и на всички срещи с тях припомням известния цитат на Васил Левски в писмо до Иван Кършовски от 1871 г.: За отечеството работим, байо, кажи ти моите и аз твоите кривици, па да се поправим и все [за]едно да вървим, ако ще бъдем хора“.

Това е и моето послание – взаимно доверие, честност и заедност в постигане на  целите.

Честит празник, стрелчани!

“Знаме“


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

ФИРМА ОРАНЖЕРИИ "ГИМЕЛ" АД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ОБЩИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА ЗЕМЛИЩЕ НА С. БРАТАНИЦА, ОРАНЖЕРИЕН КОМПЛЕКС 200 ДКА, ТРУДОВ ДОГОВОР, ЗАПЛАТА 710 ЛВ. ТЕЛ. 0888 141 977.

ФИРМА ОРАНЖЕРИИ "ГИМЕЛ" АД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ОБЩИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА ЗЕМЛИЩЕ НА С. МОКРИЩЕ, ОРАНЖЕРИЕН КОМПЛЕКС 500 ДКА, ТРУДОВ ДОГОВОР, ЗАПЛАТА 710 ЛВ. ТЕЛ. 0888 141 977.

ДАВАМ ПОД НАЕМ ДВУСТАЕН. 0988 739 272
Всички